miriam Profile picture
gleder meg til dagen hele norge later som de aldri støttet lightning process
Mar 21 8 tweets 2 min read
Noe av det mest grusomme som skjer på #lightningprocess kurs er at barn og ungdommer får beskjed om å ikke snakke om hvordan de har det. De skal ikke lenger snakke om symptomer, at de føler seg syke, eller ting som er «negativt». Dermed har LP-instruktøren klart å isolere barnet fra hele verden, og fratatt barnet den trygge familien de kunne hatt og sårt trenger. Barn med ME er allerede i en ufattelig sårbar situasjon, og LP sikrer at det blir et enda større mareritt.