mustafarmagan Profile picture
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten/AKİTTV, YENİAKİT, ERKAMRADYO https://t.co/tt3ZV4rtmq instagram https://t.co/YbR3RHQ3ro
Rumi Melih Pelen🇹🇷 Profile picture 1 added to My Authors
22 Sep
Belge-seli
1
16/17 Ocak 1922 yılında İzmit'te gazetecilerle konuşmasında Gazi M. Kemal, gazeteci Subhi Nuri'nin "Azerbayan nasıldır?" sorusuna şu cevabı vermiş:

"Azerbaycan var mı? Gerçi Azerbaycan'ın Ankara'da bir sefiri var. Fakat malum-i âliniz Ruslar son zamanda bir Kafkas+
2
Konfederasyonu yaptılar. Azerbaycan ve Ermenistan birleştiler. Abilof Bey de Azerbaycan Sefiri ve aynı zamanda Ermenistan ve Gürcistan Sefiri olmak üzere bu defa Ankara'ya üç belge ile gelmiştir. Haddizatında bunların hiçbirisi yoktur. Hepsi doğrudan dogruya Rusya'ya bağlıdır++
3
Kayıtsız şartsız Rusların orada askerleri, memurları vardır. Zaten kendilerinden olan adamlar -Abilof gibi- Ruslar tarafından tayin olunmuştur. Kafkas Federasyonu namına bir Rus temsilcisi kalacaktır.Bu suretle bunların resmi mevcudiyetlerinin kalmadığı da ifade edilmiş oluyor+
Read 4 tweets
21 Sep
Diyanet İşleri Başkanı'nın bizzat CHP ilk Kongresi'ne başkanlık ettiği ultra laik yıllardı
-İl Kongresi
Ulus, 26 Aralık 1936
Read 6 tweets
13 Sep
Bir gariplik var bu işte
Bu fotoğraf Kemalist albümlerde neden hemen hiç yer almaz?
Fikri olan var mı? Image
Nadiren yer alsa da atın hemen burnundan itibaren neden kesilir
Oradaki otomobili silmek için olasın? Image
Bu fotoğrafı google a arattığınızda sadece üç yerde çıkıyor, biri facebook sayfası, diğer ikisi haber sitesi, her üçünde de atın burnundan itibaren sağ tarafı ısrarla kesilmiş durumda
Neden?
Read 5 tweets
30 Aug
Zincir
1

30 Ağustos 1945 tarihli Cumhuriyet gazetesi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış ama
Başkumandanı anmayı unutmuş

Bunun o yıla mahsus bir haber olmadığını bilmeniz lazım
1939 yılından itibaren adım adım işlenen bir stratejiydi bu

1937'den itibaren arşive bakalım
2
1937 yılında Cumhuriyet gazetesi Başkumandan M. Kemal Paşa'nın devasa bir tablosuyla kutluyor 30 Ağustos zaferini

Şimdi 1938 yılına bakalım
3
1938 yılında Cumhuriyet ısrarla İsmet İnönü'yü bir kenara itmeye ve Başkumandanı öne çıkarmayşa devam ediyor.
İnönü'nün lafı dahi edilmiyor.

1939 yılında işler tamamen değişecek
Read 17 tweets
19 Jul
Bilgi zinciri
1
Kıbrıs Sultan 2. Abdülhamid zamanında mı verildi yoksa Lozan Antlaşmasıyla mi?

Bu hararetle tartışılan soruyu kim cevaplasın istersiniz?
Cumhuriyet gazetesi cevaplasın, mı dediniz?
Buyurun öyleyse
Tarihte böyle yürünür⬇️
2
Bakın Yunus Nadi'nin gazetesi Cumhuriyet Kıbrıs'ı kimin verdiğini nasıl ifşa etmiş 29 Kasım 1935'te

"İngilizler 1878 yılında Sultan Abdülhamid'den kiraladıkları Kıbrıs'ı Lozan Antlaşmasıyla stratejik önemine dayanarak büsbütün ilhak etmişlerdir"
3
Yine Cumhuriyet gazetesine göre Kıbrıs'ın bizimle bütün siyasi bağları Lozan'la kati surette kesilerek İngiltere'ye terk olunmuştur.

2 Şubat 1930 Cumhuriyet
Read 4 tweets
2 May
Bilgi seli
1

3 Mayıs Türkçülük Günü kutlamaları nasıl başlamıştı?
#3MayısTürkçülerGünü

Tabutluk” tabiri dilimize gireli 71 yıl oluyor. İşkenceler, altından lağım akan hücreler, kurbanın başının üzerine 1500 mumluk ampuller koymalar, tırnak sökmeler vs.
2
77.yıldönümünü idrak ettiğimiz 3 Mayıs “Türkçülük Günü” de aynı tarihe rastlıyor. İki zıt hadise nasıl olup da eş düştü? İnsanın aklına bu soru üşüşüyor ister istemez
İşkenceler aynı günün sonucunda geldi, o gün de misilleme olarak 1947’den itibaren yaygınlaştırıldı.
3
Tek Partili yıllar. O tarihte henüz genç bir üsteğmen olan Alparslan Türkeş’in tabiriyle İnönü’nün ‘diktatörlük’ devri… Tabutlukların nasıl bir yer olduğunu önce Türkeş anlatsın:
Read 25 tweets
5 Apr
Bilgi zinciri
27 Mayıs'ın 10 zararlı mirası
1
27 Mayıs sonraki darbelere ve darbe teşebbüslerine ilham kaynağı oldu. DP Hükümeti'nin kolayca devrilmesinden cesaret alan birçok hırslı subayın kanına darbe mikrobu girmiş oldu
2
Darbenin başarısı sivillerin bir kısmında askerleri etkileyerek kolay yoldan iktidara gelme ya da iktidarı elinde tutma eğilimlerini teşvik etti. 1960'ların sol Kemalizmi, 2000'li yılların ulusalcılığı bu eğilimin en göze çarpan örnekleri oldu.
3
Kendisini, hakiki güç odağı olarak algılanan askerlere göre konumlandırma yoluyla kişisel/ kurumsal menfaat temini, politikacıdan bürokrata, iş adamından gazeteci ve akademisyene kadar birçok sivilin normal karşıladığı bir davranış biçimine dönüştü.
Read 10 tweets
5 Apr
Bilgi zinciri
1
Madem 27 Mayıs öncesinde darbe girişimini ifşa eden Samet Kuşçu konuşuluyor, biz de gerçekte ne olduğuna bir bakalım
Buyurun

1957 sonları.
Üsküdar'daki bir başka darbeci Mahmut Şevket Paşa'nın konağında toplanan darbeci subaylar bir “büyük baş” arayışındadırlar+
2
Yeminler edilir, planlama yapılır; ihanet edenlere ölüm cezası verilmesine kadar pek çok karar alınır. Bir yönetim kurulu oluşturulur. Başkanlığa, o sırada yarbay olan Faruk Güventürk getirilir.
3
Alınan bir başka karara göre ise o sırada Milli Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Şem’i Ergin’e hareketin başına geçmesi teklifi götürülecektir. İyi ama nasıl?
Randevu alınır ve Bakan’la görüşmeye gidilir.
Read 16 tweets
4 Apr
Emekli amiraller Montrö'yü de okumamış
Madde 28'e göre bal gibi feshedilir

Öyle mantıksız bir sözleşme ki, tadilini zorlaştırıyor ama feshine kapıyı sonuna kadar açıyor

Madde 28
20 yıl dolunca taraflardan biri FESİH İHBARNAMESİ gönderirse 2 yıl içinde fesholunacaktır diyor
Madde 28
Öztürkçeye çevireceğim diye bulanıklaştırılmış ama anlaşılabiliyor
Süre 20 yıl
20 yıl içinde fesih ihbarnemesi yapılmamışsa sonrasında sona erdirme (fesih) ön-bildirimi (ihbarnamesi) herhangi bir zamanda yapılabilir Fransa'ya yapılacak, o da ilgili taraflara bildirecek
1962-65 yıllarında CHP hükümetinde Dışişleri Bakanlığı da yapan diplomat Feridun Cemal Erkin 28. maddeyi şöyle yorumlar:
"20 yıllık süre şarta bağlı olup ancak 2 yıllık bir fesih peşin bildirisi gönderilmesi halinde kesinleşecektir. Böyle bir bildiri gönderilmemiş ise +
Read 4 tweets
29 Jan
Zincir
1
İttihatçı Rıza Tevfik'in Sultan Abdülhamid'den özür dilediği şiirin aslını burada defalarca yayınladığım halde yine eksik ve yanlışlarla dolu olarak paylaşılıyor

Aslı ve tam metni aşağıdaki zincirdedir
Nerdesin şevketli Sultan Hamid Han
Feryadım varır mı barigahına
Ölüm uykusundan bir lahza uyan
Şu nankör milletin bak günahına

Tahkire yeltenip tac ü tahtını
Sınadı bu millet kara bahtını
Anladı sillenin nerm ü sahtını
Rahmet et sultanım suz-i ahına
3
Tarihler namını andığı zaman
Sana hak verecek hey koca sultan
Bizdik utanmadan iftira atan
Asrın en siyasi padişahına

Padişah hem zalim, hem deli dedik
İhtilale kıyam etmeli dedik
Şeytan ne dediyse biz ‘belî’ dedik
Çalıştık fitnenin intibahına
Read 9 tweets
29 Jan
Gelenektir
İnönü dahil CHP'den her istifa eden
partiyi Atatürkçü çizgiden uzaklaşmakla suçlar

Onlar içindeyken acayip Atatürkçü bir partidir CHP, istifa ettiklerinde sapkın

İşin doğrusu
CHP
Ne onlar içindeyken Atatürkçüydü
Ne ayrıldıklarında saptı
En baştan sapmıştı
Hiçbir seçimi kazanmadan
Hatta seçim bile yapmadan
1923'ten 1946'ya kadar milletle kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaya kalkan bu partinin hangi yüzle milletin karşısına çıkabildiği ise ayrı bir muammadır

1946'da ise ABD'nin zoruyla yaptığı seçimi yüzüne gözüne bulaştırdı
1946 yılında daha 6 ay önce kurulmuş bulunan Demokrat Parti tam teşkilatlanmadan apar topar erken seçim yapan CHP komitacıları sandıkta halkın tepkisini farkeder etmez harekete geçti,kapalı sayımla seçim sonucunu değiştirdiler, milletin tepesinde 4 yıl daha gasıp olarak oturdular
Read 4 tweets
12 Sep 20
Hikaye
Yavuz Sultan Selim giyim kuşamına itina etmez, giydiği kaftanı uzun süre sırtından çıkarmazmış
O çıkarmayınca vezir vüzera da yeni elbise yaptıramaz olmuş
İyice kılıksızlaşmışlar
Ne yapsak da padişahı yeni bir giysi diktirmeye ikna etsek diye düşünürken İran elçisi gelmiş+
Bun fırsat bilen paşalar huzura çıkıp
-Bu İranlılar görünüşe, şatafata fazla ehemmiyet verir, ona göre hazırlanmak icap eder
deyince Yavuz dertlerini anlamış
-Tamam tamam demiş, yaptırın birer takım elbise

Zannetmişler ki Sultan da yaptıracak, en güzel giysileri diktirmişler+
Yalnız Yavuz onlara demiş ki
-Ayağımın ucuna güneşin ışıklarını elçinin gözüne yansıtacak şekilde kılıç koyun
Vezirler yepyeni giysileriyle huzurda yerlerini almış
Lakin Yavuz içeri girmiş ki eski giysi sırtında!
Paşaların etekleri tutuşmuş, Sultan eski kendileri yeni kıyafetli
Read 7 tweets
19 Aug 20
Belge

İnönü'nün 1960 Şubatında Türkiye'ye Amerikancılığı biz getirdik dediği TBMM tutanağından bilgi-seline hazır olun

İsmet İnönü'nün, üstelik Meclis çatısı altında, üstelik de muhalefetteyken bu denli net bir dille ABD yanlısı olduğu iddiasında bulunmasına şaşıracaksınız.
Tarih 25 Şubat 1960’
İsmet İnönü TBMM kürsüsünden o gün bakın neler döktürmüş, beraber okuyalım:

"Birleşik Amerika NATO’dan evvel yardımcımız, NATO içinde müttefikimiz, CENTO içinde ittifakın teşvikçisi ve bunlardan başka iktisadi, mali alanda kuvvetli desteğimiz olmuştur…
Siyasi partilerin hiçbirinde Amerika münasebetlerini kıymetli tutmayan bir telakki yoktur. Biz, CHP ise, bu yeni münasebetlerin 15 sene evvelki kurucusu ve 15 seneden beri sadık taraftarıyız.
Read 7 tweets
2 Jul 20
1
Çok önemli bir belge-seli
Ayasofya namaza nasıl kapatıldı

Ayasofya Camii Fatih Sultan Mehmed'in emaneti ve İstanbul'un fethinin nişanesi olarak beş asır cami olarak dinî heyecanın zirveye çıktığı anlara şahitlik etmişti
İşte bir Kadir gecesi coşkusu
#AyasofyaCamidir
2
Fatih Sultan Mehmed kurduğu vakfın içerisine aldı Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifini
Bugün dahi sahibi Vakıflardır ve Kültü rBakanlığı orada işgalci konumundadır
Buyurun tapusuna bakın
#AyasofyaCamidir
3
1931 yılında devreye
arkasında Amerikalı petrol milyonerlerinin bulunduğu Amerikan Bizans Enstitüsü ve ABD Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliği girer
Enstitünün restorasyon paravanı arkasında caminin ibadete kapatılması gerçekleşir
Read 31 tweets
29 Mar 20
Hıfzısıhhayı ABD kurdu
Rockefeller Vakfı 1926'da karar verdi
1) Seçtiği Türkleri burs vererek yurt dışına götürecek
2) Hıfzısıhha enstitüsü kurmak için Sağlık Bakanlığıyla çalışacaktı
Şubat 1926'da gönderdiği Dr. Ralph K. Collins Eylülde Türkiye'de Halk Sağlığı raporunu hazırladı
Dr. Collins savaşın çıkmasına kadar Türkiye'de çalışacak ve 1920ler ve 30larda halk sağlığı alanında Rockefeller Vakfının işlerinde anahtar şahsiyet olacaktı

Onun döneminde gerçekleştirilen en önemli proje Ankara'da Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü'nün kurulması oldu
Rockefeller Vakfının katkısıyla kurulan Hıfzısıhha Enstitüsü serum ve aşılar üretecek, laboratuvar hizmetleri sunacak ve halk sağlığı alanında elemanları eğitecekti
Rockefeller Vakfı Enstitüye 80 bin Dolar bağışladı (bugünün 8-10 milyon doları mesabesinde bir meblağdı bu)
Read 20 tweets
14 Sep 19
1/ M.KEMAL PAŞA'NIN 1919'DA İNGİLTERE HAKKINDAKİ FİKRİ
Filistin cephesinde yenilerek Adana'ya çekilen 7. Ordu Komutanı M. Kemal Paşa 13 Kasım 1918'de trenle İstanbul'a döndüğünde arkadaşı Fethi (Okyar) Beyin çıkardığı, kendisinin de ortağı olduğu Minber gazetesine 1 mülakat verdi
2/ 17 Kasım 1919 tarihli Minber'de neşrolunan mülakat maalesef çoğu yayında kesilip kırpılarak veya günümüz Türkçesine manası bozularak aktarılmıştır.
Biz burada kendisine yöneltilen "İngilizler hakkında hangi hisleri taşıdığı" sorusuna verdiği cevabı orijinalinden nakledeceğiz.
3/ Belgeleri neden aslından okumak gerektiğini söylüyoruz? Çünkü bir şeyin aslı ile tercümesi/çevirisi farklıdır. Shakespeare'in ve Goethe'nin aslı ile Türkçe tercümesi nasıl farklı ise bir Osmanlıca metin ile onun 'çevirisi' de o kadar farklıdır
Onun için Nutuk'u aslından okuyun
Read 13 tweets