Seyamak Profile picture
Mar 31, 2021 12 tweets 3 min read
۰۱/۱۲
می‌خوام از تجربه نزدیکم با چینی‌ها بگم:
حدودا ۱۱ سال پیش بود که ساخت پروژه کارخانه کنسانتره آهن بهم پیشنهاد شد. تکنولوژی این کارخونه با این فرمت توی ایران نبود، نزدیکترین نمونه یه کارخانه توی قزوین بود که اصلا قابل قیاس نبود.
یک شخص ایرانی و چینی(پدرخانمش) شریک بودن...
👇🏻 ۰۲/۱۲
۴۹ درصد طرف چینی و ۵۱ درصد طرف ایرانی (بخاطر قوانین داخلی)
برآورد هزینه ساخت ۶۰ میلیارد بود که به عهده طرف ایرانی بود و طرف چینی هم وظیفه طراحی کارخانه، تجهیز و دستگاه‌ها رو به عده داشت.
کارخانه جاده زنجان به تبریز توی زمین بزرگی واقع شده بود که شامل ساختمان اداری...
👇🏻