Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב Profile picture
‏‏עיתונאית עצמאית. אקטיביסטית // דמוקרטיה. שחיתות שלטונית. שוד הגז. הון-שלטון // Independent journalist. Activist // Democracy. Government corruption
Eddy Fishman Profile picture אסף ודי Profile picture david hajdu Profile picture אופיר גלבוע Profile picture yali Profile picture 8 added to My Authors
May 18 162 tweets 23 min read
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום ה-10 לחקירה הנגדית של פילבר, היום החמישי שבו חוקר עו"ד בעז בן צור פרקליטו של נתניהו.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים 👇 Image מתארגנים ImageImageImageImage
May 17 4 tweets 1 min read
¹נתניהו משקר ומטעה את הציבור בציוציו. בעקבות הציוצים ומתקפת השופרות, רבים חושבים שבעדות פילבר היום הוכח שלא התקיימה פגישת ההנחיה בין נתניהו לפילבר. אבל לא הוכח שום דבר כזה.
וגם אם הטענה של בן צור נכונה שהתרשומת נכתבה כהכנה לפגישה, זו לא הוכחה שלא היתה פגישת הנחיה. אולי אפילו להפך ² פילבר זרם עם טענת בן צור שהתרשומת בבלוק הצהוב היא כנראה הכנה לפגישה, אבל הוא לא אמר שזו פגישת ההנחיה או הפגישה הראשונה עם נתניהו.
להפך, פילבר היה נחרץ רק אתמול שהיתה פגישת הנחיה שקדמה לפגישות עם קמיר ואלוביץ'.
והמועד החדש לפגישה שמציעה הפרקליטות - קרי לפני המינוי - לא הופרך.
May 17 4 tweets 1 min read
1/משפט נתניהו, הישג משמעותי נוסף להגנה:
בן צור הציג לפילבר תזה לפיה התרשומת שרשם לעצמו בבלוק הצהוב היא הכנה לפגישה עם נתניהו ב-17 ביוני, ולא סיכום הפגישה עם נתניהו - "פגישת ההנחיה" - כפי שהסיק בהשלמת החקירה במשטרה.
פילבר זרם עם התזה, ואמר שזה הסבר יותר הגיוני מההסבר שנתן בחקירה. 2/תרשומת פילבר בבלוק הצהוב היא ראיה מסייעת מבחינת הפרקליטות.
כלומר, מעמדה כראיה מסייעת לעדות פילבר על פגישת ההנחיה - עורער.
עם זאת, כתב האישום הוגש לפני שפילבר נחקר על כך בהשלמת חקירה, ואין התייחסות לתרשומת בכתב האישום.
יותר מזה, באישום שוחד- עדות עד מדינה אינה מחייבת ראיה מסייעת
May 17 255 tweets 35 min read
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום ה-9 לחקירה הנגדית של פילבר. ממשיך לחקור עו"ד בעז בן צור פרקליטו של נתניהו.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים 👇 Image מתארגנים ImageImage
May 16 4 tweets 1 min read
יום טוב לתביעה: למרות ניסיונות עו"ד בן צור להוציא מפילבר אמירה שלא היתה פגישת ההנחיה, ולמרות שפילבר אמר שהסיק חלק מתשובותיו, הוא מתעקש שאת פגישת ההנחיה הוא זוכר היטב: "הפגישה חיה בתוכי מצוין".
ומדוע לא סיפר על כך ברשות לניירות ערך?
"נתניהו לא היה חשוד, לא ראיתי מקום לערב אותו"⬅️ ⬅️מבזק לסיכום יום בשעה 20:45 אצלי בפייס
May 16 275 tweets 38 min read
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום ה-8 לחקירה הנגדית, היום השלישי שבו אמור עו"ד בן צור פרקליטו של נתניהו לחקור את עד המדינה פילבר.
ההגנה לא הגיבה אתמול לבקשת הפרקליטות לתקן את כתב האישום, והדיון צפוי להיפתח עם התייחסות לנושא.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים 👇 מתארגנים
May 15 4 tweets 1 min read
פרשנות: מה משמעות בקשת הפרקליטות לתקן את כתב האישום?
1. התיקון מגיע בעקבות החקירה של עו"ד בן צור ברביעי שהראה שמועד פגישה ההנחיה לא היה בטווח הזמן שצוין בכתב האישום. חשוב להגיד שבכתב האישום כן צוין "במועד לא ידוע", קרי מראש התביעה לא הציגה בביטחון מועד ספציפי אלא טווח זמן. 2. הנאשמים בכל מקרה כופרים בעצם קיומה של "הנחיה". מצד שני, פילבר התעקש ברביעי האחרון שבכל מקרה קודם היתה פגישת הנחיה עם נתניהו, ואח"כ נפגש עם הלוביסט של בזק אלי קמיר ועם אלוביץ'.
May 14 11 tweets 4 min read
בשטף האירועים האחרונים לא דובר מספיק על כך שבשבוע החולף ועדת שרים לחקיקה אישרה לקדם הצעת חוק לשימוש במצלמות לזיהוי פנים במרחב הציבורי. לפי הפרסומים, למערכת הביטחון תהיה גישה למידע ולשימוש בו ללא צו שופט.
ממשלת השינוי, שעושה הרבה דברים טובים, שוב נפלה לבור כרסום הדמוקרטיה. הצילו🧵 לפי חוו"ד של ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר @tehillaaltshul1 המגמה בעולם המערבי היא שלא לאפשר למערכות אכיפת חוק להשתמש במערכות זיהוי פנים, אך כאן המערכת שהממשלה מקדמת בחקיקה, תדע לזהות איפה אדם נמצא ברגע נתון ואיפה הוא היה בחודשים האחרונים, גם אם אינו מבוקש או חשוד.
קולטים?⬅️
May 14 9 tweets 3 min read
1⃣עיתון ה'ארץ' ממשיך לשמש במה לתעמולה שקרית ונבזית של חברות הגז המתחזה ל"מאמר דעה". ראו מאמרו של נחמיה שטרסלר אתמול. כבר במשפט הפתיחה שטרסלר מכנה אזרחים נטולי אינטרס אישי שקמו להתנגד באופן מנומק למתווה הגז - "כת שרלטני הגז". מה זה הדיבור הרעיל הזה? זה לא עיתונות, זה תועמלנות.🧵 2⃣עצם השימוש בשפה העוינת והרעילה הזו היא סימן לתעמולה. זה לא שטייקוני הגז בעלי האינטרס יכנו ציבור (שמפריע להם למקסם רווחים על חשבון הציבור) בכינויי גנאי; זה מגיע ממי שמתיימר להיות "עיתונאי", וזה קורה על במה שהיא עיתון רציני.
הבעיה מתחילה ב'הארץ' שנותן במה לפייק ניוז בכסות "דעה".
May 11 270 tweets 39 min read
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום ה- 7 לחקירה הנגדית של עד המדינה שלמה פילבר, היום השני שבו יחקור עו"ד בעז בן צור פרקליטו של נתניהו.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים 👇 מתארגנים
May 10 4 tweets 1 min read
חקירת פילבר: למרות כל הרעש - אין דרמה.
פילבר אומר שלא זוכר דברים בתחילת חקירה, כמו כל חשוד סטנדרטי;
החוקרים הפעילו תרגילי חקירה מקובלים, כמו בכל חקירה סטנדרטית;
החוקרים ניסו לתפוס חשוד מרכזי באמצעות חשודים אחרים, כמו בכל חקירה.
פילבר ממשיך להתמסר להגנה, אך מנסה לא למתוח את החבל מבזק מסכם אצלי בפייס בשעה 22:00
May 10 275 tweets 38 min read
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום ה-6 לחקירה הנגדית של עד המדינה שלמה פילבר. היום יחל לחקור פרקליטו של נתניהו עו"ד בעז בן צור. נתניהו צפוי להגיע בדקות הקרובות לדיון.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים 👇 מתארגנים
May 9 4 tweets 1 min read
משפט נתניהו: הרגע הדרמטי היום היה בדקות האחרונות שבהן הסביר פילבר לבקשת השופטים, מה כוונתו כשהוא אומר "גם וגם", כשנשאל מדוע נקט בפעולות מסוימות. פילבר התפתל בין ההסברים:
מחד לשיטתו פעל לפי שיקול מקצועי, אך למעשה חזר על סיפור הנחיית נתניהו: "שר נותן מדיניות... ועל פיה אני פועל" בשעה 21:40 מבזק לסיכום היום אצלי בפייס
May 9 293 tweets 41 min read
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום החמישי לחקירה הנגדית של עד המדינה פילבר. ימשיך לחקור היום פרקליטם של הזוג אלוביץ' עו"ד ז'ק חן.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים 👇 מתארגנים
May 3 280 tweets 39 min read
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום הרביעי לחקירה הנגדית של פילבר.
ממשיך לחקור עו"ד ז'ק חן פרקליטם של הזוג אלוביץ'.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים 👇 עו"ד ז'ק חן לשופטים: מקווה לסיים היום עם ביטול ההפרדה המבנית. בשבוע הבא צריכים להתייחס לנושא הטלפוניה, הדדיות, לעוד נושאים קטנים שעוטפים את אלה או לצידם. הערכה שלי, חושב שביום שלישי אסיים.
May 2 236 tweets 35 min read
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום השלישי לחקירה הנגדית של מנכל משרד התקשורת לשעבר שלמה פילבר.
חוקר - פרקליטם של הזוג אלוביץ', עו"ד ז'ק חן.
האם גם היום ימשיך עד המדינה להתמסר להגנה?
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים 👇 במזרח ירושלים היום פקקים יוצאי דופן בשל עיד אל פיטר, היה קשה להגיע לביהמ"ש ולמצוא חנייה, הדיון מתחיל באיחור קל.
Apr 30 4 tweets 1 min read
לקראת החקירה הנגדית של פילבר שהחלה השבוע, העברתי בתחילת השבוע מבזק שמרכז את עיקרי עדותו בחקירה הראשית. לנוכח בקשות הקהל והצורך לדעת מה את העובדות מול מכונת התעמולה שמפיצה שקרים והטעיות, אני מפרסמת גם בכתב את עיקרי עדות פילבר בחקירה הראשית.
הכל כאן ⬇️
facebook.com/orly.barlev1/p… זה המבזק שהעברתי - גרסת יוטיוב
Apr 27 244 tweets 36 min read
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום השני לחקירה הנגדית של פילבר, היום ה-9 לעדותו.
ימשיך לחקור היום עו"ד ז'ק חן, פרקליטם של הזוג אלוביץ'.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים 👇 מתארגנים
Apr 26 233 tweets 35 min read
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו, היום ה-8 לעדות פילבר, היום הראשון לחקירה הנגדית של הסניגורים, יתחיל עורך דינם של הזוג אלוביץ', עו"ד ז'ק חן.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים מהדיון 👇 ⬅️ לקראת השבועות הבאים של החקירה הנגדית, העברתי אתמול מבזק עם סיכום עיקרי עדותו של פילבר בחקירה הראשית: כל הנקודות שבהן חיבר את נתניהו לאישומים, והתנהלותו המפוקרת עד פלילית כרגולטור תחת הנחיית נתניהו.
זה המדריך שילווה אתכם בחקירה הנגדית 👇
Apr 25 4 tweets 1 min read
כל הספינים והטלטלות הפוליטיות נובעים ממצבו המשפטי של נתניהו שהולך ומורע, וניסיונו להימלט מהדין.
לקראת החקירה הנגדית של פילבר שתחל מחר, ריכזתי את עיקרי עדותו בחקירה הראשית:
כיצד חיבר את נתניהו לאישומים, וההתנהלות המופקרת עד פלילית של פילבר המונעת מהנחיית נתניהו.
מבזק מיוחד ב-19:20 אצלי בפייס כמובן*
Apr 24 4 tweets 3 min read
היום נערך בבימ"ש השלום בת"א דיון הוכחות בתביעת לשון הרע שהגישה תנועה 'קריים מיניסטר' נגד יאיר נתניהו על סך 500K ש"ח.
התביעה בגין פרסומים שקריים ומכפישים שפרסם יאיר נתניהו על התנועה ואנשיה.
עו"ד גונן בן יצחק @GONENB1 המייצג את @CRIMEMINISTER12 סיכם את יום הדיונים: בסוף הדיון עו"ד @GONENB1 אסף את הלכלוך שהושאר על השולחנות באולם ביהמ"ש, כולל מה שנשאר בשולחן של יאיר נתניהו ועורך דינו יוסי כהן.