Emine Uğur Profile picture
Moeder van het jongetje dat zich Superman waant omdat hij van de tafel naar de bank kan vliegen. Schrijft te lange draadjes.
Dion Kobussen Profile picture Guus Brugman Profile picture Jörg Profile picture Robert Profile picture Attore Profile picture 8 added to My Authors
27 Apr
1/ Emine bestaat niet. Ze wordt gerund door een redactie. Of nee door @FrontaalNaakt en @Hassnae. Of toch misschien door een groep schrijvers. Of nee ze is een blanke man van middelbare leeftijd die zich door zijn taalgebruik verraadt. Of nee ze is een Gulenist.
2/ Of toch maar niet: ze is Erdoganist. Ze staat op de Turkse loonlijst. Ze wordt betaald door DENK. Ze wordt betaald om te polariseren. Ze verzint alles. Ze wil aandacht. Ze liegt. Haar volgers zijn naïef, dom en kritiekloos. Ze is een Jomanda met een sekte volgelingen.
3/ Ze is een façade.
Wat al deze reacties (en het zijn er veel, sommige zelfs van zichzelf journalist noemende personen) tonen is dat mensen het niet mogelijk achten dat een gesluierde moslima een eigen stem kan hebben, dat ze dingen te vertellen heeft,
Read 20 tweets
25 Apr
1/ Slechts een handjevol mensen weet dit, maar tussen 2013 en mei 2020 heb ik samen met mijn kind in armoede geleefd, als gevolgen van mijn scheiding, waarbij ik zeven jaar lang schulden heb afbetaald.
2/ Ik ga bewust geen getallen of bedragen noemen, want vaak gebruiken mensen dat als een ankerpunt om te bepalen of het “erg” genoeg is en ik kan je verzekeren dat bedragen weinig vrijgeven over wat armoede in de dagelijkse praktijk betekent.
3/ Maar om een globaal idee te geven:
ik heb afgelopen winter voor het eerst in zeven jaar de verwarming in mijn huis gebruikt. Behalve de de dagen dat ik bezoek kreeg, heeft mijn verwarming in al die jaren niet aangestaan. Ook op de allerkoudste dagen niet.
Read 44 tweets
6 Apr
1/ Dit draadje is ontzettend belangrijk en ik wil er eigenlijk op aanvullen dat het probleem veel breder ligt. Ten eerste is er door de kabinetten Rutte een toon gezet waarin het beleid heel erg gericht is op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.
2/ Dat lijkt als een grote winst voor de overheid en de samenleving, maar dat is het in de praktijk niet.
Ik zal een voorbeeld geven:
Mevrouw X. werd ziek, kon daardoor niet meer werken en kwam in de Ziektewet terecht.
3/ Zij had een medische behandeling nodig die op 2500 euro begroot was, waarna zij direct weer aan het werk zou kunnen gaan. De zorgverzekeraar wilde dit niet vergoeden, want daar was een aanvullende verzekering voor nodig.
Read 16 tweets
5 Apr
1/ Beste Lale,
In jouw interactie met mij, waarin ik aangaf dat er mensen zijn met andere ervaringen, generaliseerde je. Je zei tot drie keer toe dat iedereen, over de hele linie dezelfde ervaring heeft als jij, en dat wie het tegendeel beweert, liegt.
2/ Daarmee sla je het gesprek wat mij betreft al dood.
Vervolgens tweette je een sarcastische challenge waarbij je moslima’s die met een Nederlandse man thuis mochten komen opriep zich bij jou te melden zodat je hen een bos bloemen geven.
3/ Deze drie dames die getrouwd zijn met Nederlanders reageerden op jouw tweet en je blokkeerde hen direct, zonder reden. Dit wekt bij mij de indruk dat je geen tegenspraak duldt en alles en iedereen die jouw beeld van de werkelijkheid uitdaagt, niet kunt tolereren.
Read 7 tweets
5 Apr
1/ Er schuilt een zekere luxe in de uitspraak "Ik zal de ideeën van Y altijd bestrijden, maar..."
Dit kun je namelijk alleen zeggen wanneer je weet dat die ideeën niet over jou gaan. Het discussiëren over die ideeën tijdens een etentje met vrienden, erover praten als een concept
2/ waarvan je de voor- en nadelen overweegt, de ethische kanten ervan bespreekt, zijn geprivilegieerde gedragingen die je alleen kunt vertonen als je weet dat dat die "ideeën" niet over jou gaan en geen directe invloed zullen hebben op jouw dagelijks bestaan.
3/ Dat bestrijden van die ideeën is dan een ideologische strijd, waarvan je de luxe hebt om die zo nu en dan te vergeten.
Wanneer het wel over jou gaat, wanneer jouw degradatie tot tweederangs burger niet een abstract concept is dat over gezichtloze anderen gaat,
Read 5 tweets
31 Mar
1/ Speciaal voor Ellemiek, die mijn draadje over tradities rondom Pasen smerig en kwetsend vindt, hierbij de beschrijving van een gemiddelde Suikerfeestviering bij een gemiddeld Turks gezin:
2/ De oom die weer een complottheorie du jour heeft waarvan de kern altijd is dat de CIA de Turkse staat probeert omver te werpen.
de neef die niet kan stoppen met praten over zijn nieuwe BMW waarin hij nog vele dagen hoopt te kunnen tüteren,
3/ de tien soorten baklava die je moeder heeft gemaakt en de oma die commentaar heeft op de baklava omdat ze het na 30 jr nog steeds niet kan verkroppen dat haar zoon toch met dat magere buurmeisje is getrouwd in plaats van het meisje dat zij had voor hem had voorgesteld,
Read 7 tweets
31 Mar
1/ Over welke tradities hebben we het precies Raisa?
Het Paasontbijt met opa die elke keer de laatste croissant weg pikt,
het nichtje dat demonstratief in een hoekje gaat zitten omdat er geen rekening is gehouden met haar veganistische wensen,
2/ de tante die overal sambal op smeert omdat ze denkt dat ze daarmee multiculti is,
het struinen door de Ikea tussen de families met krijsende kinderen die op zoek zijn naar een goedkoop meegroeibedje
het 2,5 uur testen van de bank die je bij nader inzien toch niet gaat kopen,
3/ het drinken van de koffie en het eten van het taartje ook al vind je het eigenlijk niet zo lekker maar het is te goedkoop om het niet te doen,
de collega die je tegenkomt en die je uitgebreid gaat vertellen over de BESTÅ kast die hij op het punt staat te kopen
Read 10 tweets
17 Mar
Vertel dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire.
Vertel het de mensen die te veel verdienen om sociaal te huren en te weinig om te kopen, daardoor overgeleverd zijn aan particuliere huurprijzen die het dubbele bedragen van wat ze een hypotheek zou zijn en nu steeds vaker
en langer thuis blijven wonen. Vertel het de mensen die maandenlang op de wachtlijst staan in de GGZ.
Vertel het de mensen die, tussen het fulltime werken en runnen van een eigen huishouden door, mantelzorg moeten verlenen aan bejaarde of zieke ouders voor wie geen plek in een
verzorgingshuis is, en die zelf tegen een burn-out aanzitten, maar het zich niet kunnen veroorloven om in te storten want wie gaat er dan voor hun kinderen of de ouders zorgen?
Vertel het de inwoners van Groningen.
Read 9 tweets
11 Mar
1/ Het begint al met de kop. Ziektes bestrijd je. De opwarming van de aarde. Hoge verzuimcijfers onder medewerkers. De hardnekkige acné waar je al sinds je puberteit last van hebt. Bestrijden doe je met iets wat ongewenst en ongewild is.
2/ Wilders bestempelen als een soort ghostbuster met een vlammenwerper die een kakkerlakkenplaag aan het wegdrijven is, terwijl het om mensen en burgers gaat, is zo kwalijk dat ik het eigenlijk niet eens onder woorden kan brengen.
3/ Wat mogelijk nog kwalijker is, is het feit dat het kan. Dat de grenzen al zo ver verlegd zijn dat van alle mensen die op een redactie werken en die dit onder ogen kregen er niet één heeft gedacht: Holy shit, wat staat daar nou eigenlijk?
Read 27 tweets
10 Mar
1/ Beste Nadia,

Waar ik me steeds voor inzet is de nuancering. Het neerzetten van een completer beeld. Ik verzet me net zo hevig tegen het beeld dat moslims terroristen zijn als tegen het beeld dat er helemaal geen problematische toestanden binnen de moslimgemeenschappen zijn.
2/ Ik strijd steeds voor de nuances die het beeld completer, maar tegelijkertijd complexer maken, want waar de zwart-wit tinten makkelijk behapbaar en lekker overzichtelijk zijn, vergt het grijze gebied veel meer inlevingsvermogen en denkkracht.
3/ Het onderwerp in casu is ongelovigheid en daar heb ik gisteren een genuanceerd draadje over gedeeld. Ik zou een dergelijk draadje bijvoorbeeld niet kunnen delen als het zou gaan over queer moslims.
Read 20 tweets
8 Mar
1/ Ik heb een vriendin die tijdens onze studietijd vertelde dat ze twijfelde aan het bestaan van God. Gaandeweg deelde ze steeds meer over haar gevoelens en gedachten met betrekking tot religie en gaf ze uiteindelijk toe dat ze helemaal niet (meer) geloofde.
2/ De coming-out bij haar ouders duurde nog een paar jaar langer. Op een gegeven moment vertelde ze dat er bij haar op het werk niemand dit wist en ze iedereen in de waan liet dat ze moslim is,
3/ “Want”, zei ze, “zodra ik het Nederlandse mensen vertel is het alsof ze zich opeens comfortabel genoeg voelen om hun gal te spuwen en dingen te roepen over hoofddoeken, niet wetende dat ik nog gewoon een zus en een moeder heb van wie ik hou die gesluierd zijn,
Read 44 tweets
5 Mar
1/ Ik geef mijn zoon een moraal mee op het gebied van seks en lichamelijke integriteit die gestoeld is op religie en die hem (in mijn optiek) een evenwichtig leven zal bieden en hem tegelijkertijd handvatten zal geven voor de realiteit buiten ons huis, die er “anders” uitziet.
2/ In hoeverre hij dit zal toepassen in zijn leven is aan hem.
Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om hem de openheid te bieden alles aan mij te kunnen vragen en met mij te kunnen bespreken zonder dat hij daarvoor tegenover een (on)bekende naakte volwassene hoeft te zitten.
3/ Dat gezegd hebbende: als ik iets op televisie zie wat mij tegenstaat heb ik de vrijheid om weg te zappen zoals anderen de vrijheid hebben hun kind deel te laten nemen aan een TV programma met naakte volwassenen waar ik mijn kind nooit aan zou laten deelnemen.
Read 8 tweets
26 Feb
1/ Want jij was heel fatsoenlijk en respectvol toen je ten overstaan van een voorzitter en Kamerleden met een islamitische achtergrond, en ten overstaan van duizenden moslims die keken, in de zaal van de *volksvertegenwoordiging*, de Koran een smerig boek noemde @geertwilderspvv?
2/ En heb ik iets gemist? Populistisch en extreem rechts roept toch al 20 jaar dat we
“moeten benoemen”
en “we niet mogen wegkijken”, dat de VVMU “het recht op beledigen behelst”, dat mensen “geen lange tenen” moeten hebben, geen “sneeuwvlokjes” moeten zijn,
3/ want “facts don’t care about your feelings” was toch het adagium? Linksche menschen maakten NL toch kapot omdat ze zonodig willen deugen?
Dit waren toch de nieuwe spelregels waarnaar jullie het debat en de samenleving wilden inrichten? Is dat veranderd? Heb ik een memo gemist?
Read 6 tweets
18 Feb
1/ Het framen van seksueel geweld of seksuele intimidatie als een geïmporteerd migrantenfenomeen raakt twee groepen heel hard; migrantenmannen op wie een stigma komt te rusten, en witte vrouwen.
Dit is een bijzonder schadelijke ontwikkeling.
2/ Het punt is namelijk dat deze vrouwen extra hard hun best moeten doen om geloofd of serieus genomen te worden als de dader een witte man is en dat is echt niet zo zeldzaam als de Ayaans van deze wereld willen doen voorkomen.
Een goed voorbeeld hiervan is de zaak Kinneging.
3/ Een aantal studentes dienen klachten in en de kliek rondom Kinneging zet hen zodanig hard weg als aanstellers en de klachten als onzin, dat één van de studentes zich genoodzaakt voelt om haar privacy overboord te gooien, ImageImageImage
Read 12 tweets
14 Feb
1/ De discriminatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt is er een die teveel en te vaak onderbelicht blijft. Zelfs in de pre-coronatijd, toen de economie en de arbeidsmarkt waren aangetrokken,
2/ zag je dat de werkloosheid onder deze groep niet zo snel daalde als bij andere groepen. Deze specifieke discriminatie is ook heel hard, omdat het echt iedereen raakt, van de laagopgeleide allochtone hetero vrouw tot de hoogopgeleide autochtone homo man;
3/ zodra de "magische" grens van 50 jaar is bereikt, lijkt vrijwel geen enkele werkgever meer bereid om ze aan te nemen. Het eigenaardige is dat dit vooral een "Nederlands" fenomeen lijkt te zijn. In de omringende landen speelt dit veel minder.
Read 21 tweets
13 Feb
1/ Ik heb een vriendin die makelaar is en ze zei ooit tegen ons: “Ga nooit huizen bezichtigen in de zomer. Elk huis ziet er leuk uit als de zon door de ramen heen alle kamers verlicht, als vogels fluiten op het balkon en de vlinders vliegen tussen de geurige bloemen in de tuin.
2/ Het huis waarin je zelfs op een dag met grauw en guur weer en donkere wolken kunt zeggen “Hier voel ik me thuis”, dát is het huis dat je moet kopen.” Dit is altijd blijven hangen in mijn hoofd en ik ben het zelfs als een soort filosofie gaan beschouwen.
3/ Hetzelfde geldt namelijk voor mensen. Iedereen is leuk en gezellig om in de buurt te hebben als alles goed gaat in hun leven, als de baan, het geld, de relaties, de gezondheid allemaal naar wens verlopen. Het wordt pas tricky als er donkere wolken verschijnen.
Read 8 tweets
13 Feb
1/ De kern van mijn betoog was dat ze even veel recht heeft op het kiezen en bewandelen van haar eigen pad als ieder ander en dat ik haar daar geluk bij wens.
2/ Dat ze met de grote prijs die ze heeft moeten betalen om te zijn wie ze wil zijn, ze de regie over haar eigen verhaal en leven moet blijven houden en haar verhaal niet moet laten kapen door mensen die erop willen meeliften of ermee aan de haal willen gaan voor hun eigen agenda
3/ want zodra ze die regie overhandigt of laat aantasten, zal ze zich weer in een andere vorm van onvrijheid bevinden en zullen er weer mensen zijn die haar een richting op zullen willen duwen die zij voor haar beogen, omdat ze denken te weten wat goed voor haar is.
Read 5 tweets
13 Feb
1/ Er zit ook een grote denkfout in deze redenering. Dak- en thuislozen hebben geen *reguliere* woonlasten, maar dat betekent niet dat ze geen woonlasten hebben. Een thuisloze, iemand die geen vaste verblijfplek heeft maar afwisselend bij vrienden of familie verblijft,
2/ heeft vaak wel degelijk woonlasten doordat hij of zij geacht wordt een kleine bijdrage te betalen voor de boodschappen van degene bij wie ze hebben geslapen en gegeten, of voor water en elektriciteit als ze hebben gedoucht of kleding hebben gewassen.
3/ Nachtopvang bij opvangcentra kost meestal geld, gemiddeld 5 euro per nacht Voor een warme maaltijd wordt ook vaak geld gevraagd.
Iemand zei ooit tegen mij dat ze niet begreep waarom daklozen vaak fastfood maaltijden nuttigen of belegde broodjes kopen, "want dat is best duur,
Read 6 tweets
1 Feb
1/ Slachtofferrol is een soort modewoord geworden om iedereen die iets bespreekbaar wil maken weg te kunnen zetten en verder niet over de inhoud na te hoeven denken. Ik voel me helemaal niet zielig, daar ging dat draadje ook helemaal niet over.
2/ Ik heb echter wel ervaringen waarbij mijn afkomst of mijn religie maakt dat ik anders word behandeld, en ik probeer dat zichtbaar en bespreekbaar te maken, want de wet garandeert mij geen gelukkig leven, maar wel een gelijkwaardige behandeling en een menswaardig bestaan.
3/ Ik heb er even veel recht op om onder gelijke omstandigheden gelijk behandeld te worden.
Read 12 tweets
29 Jan
1/ Ik had ooit een Buurmeisje dat nieuwe rolschaatsen kreeg voor haar verjaardag. Op de dag van haar verjaardagsfeestje werd ik door haar moeder naar binnen geroepen. Buurmeisje had namelijk nieuwe rolschaatsen gekregen en ik mocht de oude krijgen.
2/ Waarschijnlijk vond ze het zielig dat haar dochter altijd aan het rolschaatsen was en ik er naast moest lopen. Ik moest temidden van allemaal grootouders, ooms en tantes de rolschaatsen passen (ze waren veel te groot) en Buurvrouw ging heel blij foto’s maken van dat moment.
3/ Ik voelde me heel ongemakkelijk en verlegen en tegelijkertijd voelde ik me ook schuldig over mijn ongemak, want hier was een mevrouw die mij iets had gegeven
Read 18 tweets
27 Jan
1/ Op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je steeds vaker hoort dat een ouder van een vriend(in) of studiegenoot is overleden en het onvermijdelijke overlijden van je eigen ouders komt dan steeds meer pijnlijk dichtbij.
2/ Vroeger ging ik dan de leeftijd van de overledene vergelijken met die van mijn ouders en als diegene ouder was voelde dat als een opluchting, alsof we daarmee opeens nog extra tijd toegekend hadden gekregen.
3/ Sinds mijn vader 2 jr. geleden is overleden zit dat vergelijken er nog steeds in, alleen nu als de overledene op een latere leeftijd overleden blijkt te zijn dan mijn vader, steekt het mij enigszins, omdat voelt het alsof mijn vader tijd is ontnomen waar hij nog recht op had.
Read 5 tweets