Quim Testar Profile picture
⚗ Algorísmia artesana ⚗
Nov 3, 2018 164 tweets 22 min read
El que va haver de fer en Godel per dur a terme això va ser d'alguna manera "programar" sobre paper en forma d'equacions aritmètiques el comportament d'un sistema axiomàtic mínim que pogués resoldre aquelles mateixes equacions aritmètiques. El cop d'intuïció que devia fer falta per afrontar tota aquesta feinada avorridíssima amb la convicció que al final hi ha una conclusió formal valuosa és una cosa que sempre m'ha admirat bastant.
Oct 19, 2018 134 tweets 19 min read
Hi he estat pensant i em sembla que abans d'entrar en el que és la transfinitud en si hauríem de donar una volta per tot el que serien les bases generals de la TEORIA DE CONJUNTS 🎇🎆🧨🔥 Comencem pel començament: un CONJUNT és una col·lecció de coses que en diem ELEMENTS.
Oct 13, 2018 102 tweets 14 min read
Doncs potser. Hi he estat pensant i em sembla que abans d'entrar en el que és la transfinitud en si hauríem de donar una volta per tot el que serien les bases generals de la TEORIA DE CONJUNTS 🎇🎆🧨🔥
Aug 6, 2018 125 tweets 20 min read
M'han demanat fa una estona si puc explicar el què és una varietat topològica (en anglès manifold).
Suposo que podria donar alguna mena de noció intuïtiva en un parell o tres de tuits. Però això ja ho podeu trobar amb el google i a més no crec que us aportés massa res. El típic concepte matemàtic que "ah vale però jo què sé".