howard r. Profile picture
"Lux et Veritas"
22 Nov
Türkiye'de olan cemaatler,şeyhler,müritler bataklığına bir bakalım. Nakşibendi Türkiye'de faal olan en büyük tarikatlardan bir tanesidir.En fazla kolu bulunan ve müridi olan bu tarikat.Türk siyasetinde de oldukça etkilidir.
Bir çok kolu vardır hepsinden teker teker bahsedemem ancak en ünlü olanına bir bakalım. İsmailağa hem sünni hem tasavvufi bir cemaattir. Bu ekole göre şeyh , veli gibi mana aleminde dolaşan adamlara sorgusuz bir iman vardır.
Rivayetlerle ve uydurdukları diğer dini kaynaklara göre falanca hazretlerini kaynak göstererek istedikleri gibi din yapısı inşa ederler. Şeyhlerinin sözlerini Allah’ın sözleri olarak kabul ettikleri için dini kaynak olarak kabul ederler.
Read 18 tweets
18 Nov
Türkiye ,son yıllarda TL değerini korumak için 140 milyar dolar rezervini eritmiş. Gelinen noktaya bakarsak bu parayı gerçekten de bir hiç uğruna harcadıklarını görüyoruz. Doları 5-6 seviyelerinde baskılamak için harcadıkları eforun tamamen bir israf olduğunu görüyoruz.
Dolar kuruna böyle müdahale edeceklerine o parayla çok büyük işler başarabilirlerdi. Kısa vadeli günü kurtarma hamleleri yerine 5 yıllık ekonomi planları yapılmalıydı. Devlet kaynaklarını yağma ve talan edenler ise bu durum karşısında suskun.
Hala günü kurtarma hamleleri görüyoruz ileriye dönük reformlar değil. Piyasanın yarın faiz artışı beklentisi var ve faiz artmaz ise doların hızlı yükselişlerini tekrar izleyeceğiz. Faiz arttırmak gibi günü kurtarmalık hareketler doların düşüşünü kısa bir süre sağlar.
Read 4 tweets
18 Nov
Dünya için büyük bir tehlike olan spirütüalzmin/mistiszm Türk-İslam versiyonu olan tasavvuf zehrinden bahsedeceğim. Aslında bu öğretinin İslam ile taban tabana zıt olmasına rağmen bu halka nasıl zerk edildiğini dilim döndüğünce anlatacağım. Image
Mistisizmde amaç ideal edilen şeye ulaşmak, kendin aşarak onla bir olmaktır. Mistisizmin bu öğretisi çeşitli insanlar tarafından İslama tasavvuf adı altında uyarlanmıştır. İslam’da ideal edilen şey ise Allahtır.
Budizm’de Nirvana, Hinduizm’de Brahma olduğu gibi dinlere göre farklı isimler alsa da temelde amaç aynıdır. Yokluğa ulaşmak ve bunun için ise nefsi terbiye etmek, kalbi temizlemek, ruhu yüceltmek.
Read 33 tweets