Marek Skawiński Profile picture
Data-oriented Economist. Private views but mostly just analytics. Retweet is not an endorsment.
21 Feb
1/n Czy handel niewolnikami przyczynił się do obecnego zacofania Afryki? Czy wpływ XVI-wiecznego systemu pracy przymusowej w Peru trwa do dziś? Czy Grecy podczas kryzysu zadłuż. częściej rezygnowali z zakupu niem. samochodów na terenach, które bardziej ucierpiały podczas WW2?
2/n Takie pytania zadają ekonomiści w jednej z najciekawszych obecnie linii badań. Literatura ta stara się integrować podejście historyczne z nowoczesnym arsenałem ekonometrycznym (IV, RD, d-i-d).
3/n Weźmy pierwsze pytanie (bit.ly/3k5nYZq). Nunn i in. zebrali dane źródłowe o pochodzeniu etnicznym ok. 110 tys. niewolników i przypisali ich do współcześnie istniejących państw
Read 10 tweets