Herzog Profile picture
”Please don’t suppose I am so deficient in taste as to glorify my role as pawnbroker by introducing myself as Mephistopheles.” Dostoevsky A Gentle Creature.
Herzog Profile picture 1 subscribed
Dec 4 28 tweets 5 min read
Frankrijk vreest dat de terroristen hun eigenlijke doel zullen bereiken. Een Duitser wordt in Parijs doodgestoken door een islamitische moordenaar. Veel Fransen zijn al gewend geraakt aan dergelijke individuele daden. Maar experts waarschuwen dat ze vaak welt.de/politik/auslan… een voorbode zijn van grote, georganiseerde aanvallen. Twee aspecten van de aanval zijn bijzonder opvallend. Een jonge Duitse toerist met Filippijnse roots werd in Parijs vermoord door een islamitische moordenaar die hem meerdere keren in zijn rug en schouder stak. Zijn metgezel,
Dec 1 7 tweets 1 min read
@NLRebellion Yes, you are correct in distinguishing between direct subsidies and tax exemptions. The 39.7 to 46.4 billion euros referred to in the context of the Netherlands' support for the fossil fuel sector are primarily in the form of tax advantages or exemptions, rather than direct @NLRebellion In the context of government support for industries, a subsidy is typically a direct financial contribution, like a grant or cash payment, often aimed at supporting specific activities or reducing the prices of goods and services. And some btw like on aircraft fuel are negotiated
Nov 29 35 tweets 6 min read
Links is een overblijfsel van de oude wereldorde: “Weinig Arabische intellectuelen waarschuwen het Westen zo dringend tegen het islamisme als Boualem Sansal. Hier analyseert de Algerijn de ware kracht van de Koran – en de morele schuld van links in de welt.de/kultur/literar… radicalisering van moslims. De Algerijnse schrijver Boualem Sansal waarschuwt onvermoeibaar voor de gevaren van de radicale islam. Hij woont nog steeds in Algerije, al krijgt hij in zijn thuisland doodsbedreigingen en is de verkoop van zijn boeken daar verboden. Sansal is een van
Oct 19 23 tweets 4 min read
This is how other countries are reacting to the hate protests against Israel. In Germany, pro-Palestinian rallies turned into violent riots. There are also such demonstrations and debates about how to deal with them in other European countries. welt.de/politik/auslan… In France the answer is consistent. In Spain, the current prime minister is the target of political blackmail. France There is a general ban on pro-Palestinian demonstrations in France. Interior Minister Gérald Darmanin imposed it immediately after the Hamas attack because of the
Oct 19 7 tweets 2 min read
– Germany 2023 – we allowed this to happen with all eyes on us. We see fans of the Hamas barbarians on the streets in Germany. Schoolyards full of hatred of Jews. Entire neighborhoods that reject the state's monopoly on violence. How welt.de/debatte/kommen… can that be? The answer is simple. More and more Jews are leaving Malmö. Like Daniel Eisenberg. The 36-year-old head of Northern Europe for an American IT company moved to Stockholm with his wife and two children last October. 'After recent events, Malmö is not a city where I wa
Sep 29 19 tweets 3 min read
Über 180.000 Migranten flüchteten 2023 übers Mittelmeer. Terwijl de EU-landen worstelen met de hervorming van het asielstelsel, melden de Verenigde Naties dat steeds meer migranten via de Middellandse Zee naar Europa komen. De aankomsten in een land welt.de/newsticker/dpa… bleven stabiel. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn dit jaar al ongeveer 186.000 mensen via de Middellandse Zee in Europa aangekomen. De meesten van hen, 130.000, waren in Italië geregistreerd; Dit komt overeen met een stijging van 83 procent ten opzichte
Sep 9 10 tweets 2 min read
Mehr Migranten, mehr Überlastung, mehr Sterben. Politici knijpen al jaren een oogje dicht voor de problemen van illegale immigratie. Momenteel is de politieke wil van de regering niet eens genoeg voor een kleine opluchting: minister van Buitenlandse Zaken welt.de/debatte/kommen… wil de lijst met veilige landen van herkomst niet uitbreiden. De grote sociaaldemocraat Kurt Schumacher zei ooit: “Politiek begint met kijken naar de realiteit.” De realiteit is deze: boten met migranten en vluchtelingen verlaten voortdurend de Afrikaanse kust en varen naar het
Sep 6 6 tweets 1 min read
The European Union's (EU) asylum policy has had a "pull effect" in several ways:

1. **Harmonization of Standards**: EU asylum policies aim to harmonize asylum standards across member states. This can create a pull effect as individuals seek asylum in countries with more… favorable conditions or higher recognition rates.

2. **Family Reunification**: EU policies often prioritize family reunification, allowing asylum seekers to join family members who are already in the EU. This can encourage individuals to seek asylum in EU countries to be
Aug 25 11 tweets 3 min read
@ProvincieNH hoewel beloofd door #Jeroen_olthof toegezegd maar niet nagekomen vindt er geen verkeersonderzoek plaats naar de gevolgen voor het verkeer in de bebouwde kom in Overveen, bij versmalling van de #N220 op de #zeeweg. Ook wordt de N2OO opgeknipt tussen #provincieNH en Image en de Gemeente Bloemendaal als aparte wegbeheerders Bloemendaal zet verkeersoverlast weg door met een geluidsdrempel van > 68 db een niet voor de gemeente toegestane geluidsdrempel en stelt De gemeente heeft actief aandacht voor knelpuntsituaties met geluidsbelastingen
Aug 8 22 tweets 4 min read
Deutschland will ein modernes Einwanderungsland sein? Dann braucht es klare Regeln via @welt De prestaties van migranten zijn fundamenteel voor het economische succes van Duitsland. Daarom moeten we duidelijke regels stellen over wie niet naar ons toe mag welt.de/debatte/kommen… komen. En het is tijd om te praten over een taboe: de verschillende niveaus van sociale zekerheid in Europa. Duitsland is een rechtsstaat. In het migratiebeleid moet onze rechtsstaat met nog meer moed en consistentie worden ondersteund: duidelijkheid en orde, recht en orde moeten
Jul 1 4 tweets 1 min read
Dus waarom reageert de #inflatie, vooral de kern-#CPI, niet sneller op renteverhogingen? Omdat het de grootste economische agent in de economie niets kan schelen en zijn onevenwichtigheden niet vermindert. Opgeblazen regeringen consumeren nog meer eenheden nieuw gecreëerd geld en dat is de reden waarom geaggregeerde prijzen de prijsdaling van externe factoren zoals vracht of energie niet weerspiegelen. Bovendien, zoals we hebben gezien in de cijfers van het bruto binnenlands product van veel Europese landen, laten de inkomens componenten van het bbp een
Jun 19 5 tweets 2 min read
@lexhoogduin Dat is het paard achter de wagen spannen. Dat moet zelfs Klaas begrijpen! @lexhoogduin Profit growth limitations and inflation: Limiting profit growth as a tool to lower price inflation is not a commonly used approach in mainstream economic theory. Economic theories and policies typically focus on managing inflation through monetary policy, fiscal policy, and
Jun 18 4 tweets 1 min read
„Wir müssen begreifen, dass es so etwas wie taktische Atomwaffen nicht gibt“ via @welt welt.de/politik/auslan… Ten eerste zou het overdragen van kernwapens aan Wit-Rusland een breuk zijn met het bestaande regime en de gesloten verdragen, zoals het Non-Proliferatieverdrag, waarbij Wit-Rusland partij is. De status van een kernwapenvrij land was zelfs verankerd in de Wit-Russische grondwet
Jun 4 30 tweets 13 min read
@Leolucassen De vreemdeling opvang in de EU werkt als een magneet en hoe graag je ook de hele wereld wil uitnodigen op je feestje er zullen strengere regels voor toelating moeten komen. En onbegeleide minderjarige is er een van, want dit leidt tot gezinsherenigingen Image @Leolucassen In 2021 waren 183.600 asielzoekers jonger dan 18 jaar. Bijna 13% van hen (23.300) waren niet-begeleide minderjarigen. De meeste niet-begeleide minderjarigen kwamen uit Afghanistan, Syrië en Bangladesh.
Het is beter deze kinderen op te vangen in de regio.
May 7 8 tweets 4 min read
@Leolucassen Woke zijn betekent een activitische houding aannemen die erop gericht is de samenleving als kapitalistisch af te schilderen en deze #occupywallstreet omver te werpen, economen basis uitkering a la Piketty met zijn leerling Zuckerman @ Berkeley university, die deze kapitaalstromen Image @Leolucassen in beeld brengt, probeert Piketty aan te tonen dat a la Marx door ophoping van kapitaal ongelijkheid toeneemt. Piketty’s vol met data zou dit aantonen. FT redacteur Giles maakte nieuwe berekeningen op basis van andere bronnen
Apr 18 4 tweets 2 min read
Het nieuwe regeren van #Rutte en #Kaag het is crises en dan geldt de uitzonderingsregel een beproefde methode v Hitler tijdens de Weimar republiek om het parlement buiten spel te zetten . #Carl_Schmittt is een vd voorrechters v deze grijp naar de macht. Image In sommige opzicht kan Schmitt worden beschouwd als een Schreibtischtäter, de intellectuelen die belangrijk hebben bijgedragen aan de opkomst van nazi-Duitsland. Zo schreef hij reeds in Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (1923): "Tot de democratie behoo
Apr 18 4 tweets 2 min read
Volgens het Federaal Bureau voor Migratie en Vluchtelingen hebben in het eerste kwartaal van 2023 80.978 mensen voor het eerst asiel aangevraagd in Duitsland. Hiervan hadden 5.817 aanvragen betrekking op kinderen jonger dan één jaar. welt.de/politik/deutsc… Vluchtelingen uit de Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen in Duitsland of andere EU-landen, maar worden toegelaten via de zogenaamde massa-instroomrichtlijn.
Apr 14 4 tweets 2 min read
Dutch government, like other EU member states, has committed to contributing funds to the EU's Recovery and Resilience Facility (RRF) as part of the EU's overall recovery package.
Under the EU's multiannual financial framework for 2021-2027, the Netherlands is expected to contribute around €6.5 . The Dutch government is set to receive a total of €6.25 billion from the European Union's Recovery and Resilience Facility (RRF), which is designed to help member states recover from the economic and social impact of the COVID-19 pandemic.
The RRF funds
Mar 28 26 tweets 6 min read
The Great Food Reset has begun - UnHerd unherd.com/2023/03/the-gr… France is in flames. Israel is erupting. America is facing a second January 6. In the Netherlands, however, the political establishment is reeling from an entirely different type of protest — one that, perhaps more than any other raging today, threatens to destabilise the global
Mar 26 12 tweets 5 min read
Ein klares Signal gegen Klimaschutz mit der Brechstange. Reden zegevierde zondag in Berlijn. Het voorlopige eindresultaat was veel eerder dan verwacht duidelijk: de bevolking van de hoofdstad wil niet dat de deelstaatregering wettelijk verplicht wordt om welt.de/politik/deutsc… in 2030 verschillende klimaatdoelstellingen te halen. Het referendum is mislukt. Berlijn? Tegen klimaatbescherming? Zo simpel is het natuurlijk niet. De overgrote meerderheid van de mensen – ook buiten Berlijn overigens – beseft immers dat politici de klimaatverandering
Mar 26 6 tweets 3 min read
Doorgeslagen linkse milieu groepen zoals extinction rebellion, #Greenpeace , en milieudefensie proberen bij de rechter opnieuw milieu eisen dwingend op te leggen. De rechter is niet bevoegd in dit soort zaken op grond van art 2 en 8 EVRM aan de Staten dwingend maatregelen op te te leggen. De staat claimde in de Urgenda dat besluitvorming over de reductie van uitstoot van broeikasgassen toe aan de regering en het parlement. Zij hebben een grote mate van vrijheid om de daarvoor vereiste politieke afwegingen te maken. Het is aan de rechter om te beoordelen