Gökhan Ersoy Profile picture
20 Nov 20
⚠️Türkiye, 2019'daki yıllık PM 2.5 ortalamasıyla, dünyada havası en kirli ilk 50 ülke arasında yer alıyor.

📌Türkiye'nin PM 2.5 kirliliğiyle mücadele etmek için belirlediği bir limit değer hala yok.

🤔@csbgovtr yönetmeliği ne zaman yayınlayacak?

iqair.com/world-most-pol…
PM 2.5 için bir limit değerimiz olmadığı gibi yeterli ölçüm de yapmıyoruz. @CevreMuhOdasi'nın 2019 hava kalitesi raporuna göre ülkenin yarısından fazlası soluduğu havadaki partikül madde kirliliğine dair bilgiye erişemiyor.
Ölçümlerin yetersiz olduğu veya hiç yapılmadığı yerlere baktığımızda, kömürlü termik santrallere ev sahipliği yapan Muğla, Kahramanmaraş ve Sivas gibi illeri görüyoruz. Buralarda ölçümler yapıldığı takdirde, TR'nin ilk 50'deki sırası daha da yukarıya çıkacaktır.
Read 4 tweets
5 Nov 20
Ekim ayı başında,@CREACleanAir ile birlikte SO2 emisyonlarının küresel ölçekte yarattığı en büyük sıcak noktaları, NASA uydu görüntülerinden elde ettiğimiz verilerle inceledik. @Greenpeace_Med greenpeace.org/international/…
2019 yılında, insan kaynaklı SO2 emisyonları genel olarak düşme eğilimi gösterirken, Türkiye'de tam tersi bir tablo ortaya çıktı. 2015 yılından itibaren dalgalanmalarla birlikte, sürekli yükselen bir grafiğe sahibiz.
Bu süreçte, TR'de elektrik üretiminde kömürün payı yaklaşık % 10 artarken, kükürtdioksit salımı ikiye katlandı. Sadece 2019'da bir önceki yıla göre SO2 emisyonlarımız %14 yükseldi. Buna paralel olarak, küresel sıralamada 8. basamakta yer aldık.
Read 6 tweets