Discover and read the best of Twitter Threads about #öndermültecişiiri

Most recents (1)

MÜLTECİYİM
-
Ben dertli bir mülteciyim,
Türkiye’yi terk eyledim,
Vatansız bir avareyim,
Acıları yük eyledim.
-
Yangın yeridir vatanım,
Günden güne artar kaygım,
Yalnız Allah’a yakınım,
Huzuru şiar eyledim.
-
Gözaltında çile çektim,
Tutuklandım hep sabrettim,
Gaybubette uzlet ettim,
Dertlerimi dost eyledim.
-
Meriç nehri mahşer yeri,
Öldürür Ege Denizi,
Yunanistan vatan sanki,
Yunan’ı kardaş eyledim.
-
Yunanistan ara durak,
“Geri itme” büyük tuzak,
Avrupa’ya hicret yapmak,
Umudu katık eyledim.
-
Avrupa’da dört-beş ülke,
Davet eder mülteciye,
Özgürlük de verilince,
Orayı vatan eyledim.
-
Anadan-babadan ayrı,
Eşim ve çocuklar sancı,
Bütün dertlerin ilacı,
Zorları kolay eyledim.
-
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!