Discover and read the best of Twitter Threads about #İranlılar

Most recents (1)

“ÖNCE ARAPLAR SONRA DA FARSLAR HELAK OLACAK!”
Ebu Hureyre'den, birgün Sa'd, Peygamber'imizin yanına çıktı. Resulullah(sav) onu görünce; "Sa'd'ın yüzünden önemli bir haber okunuyor" dedi.
Sa'd gelince: "#Kisra öldürüldü" diye haber verdi.
Sonra Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: +
+"Allah Kisra'ya lanet etsin. Kuşkusuz insanlardan ilk helak olacaklar #Araplardır. Onları #İranlılar takip edecektir."
(Zevaid, 13/12421)

Resulullah(sav):“Kıyametin yaklaşmasının alametlerinden birisi de Arab’ın kırılmasıdır.”(Tirmizi,3/3929)+
Peygamber(sav): "Pek yakında Yüce Allah, ellerinizi #Acemlerle doldurabilir. Sonra onları kaçmak nedir bilmeyen aslanlara dönüştürebilir. Daha sonra ise bunlar sizi ve savaşçılarınızı öldürüp mallarınızı yerler." buyurmuştur.(Zevaid,12/12376)+
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!