Yaklaşan Saat Profile picture
https://t.co/IrqLFZUB4t Resmi Hesap/YS Android uyg: https://t.co/nJYy4u6mZq https://t.co/1yOZEEAsGE
Nov 19, 2022 12 tweets 3 min read
Erdoğan'la ilgili yapılan aşağıdaki analizi herkesin okuması gerekir:

7 ŞUBAT,15 TEMMUZ VE #ERDOĞAN
1) Erdoğan, #Erbakan gibi baskın hatta tekil denecek derece özgün bir liderin etkisinden sıyrılarak, siyasi parti hareketini başlatmıştır. Bu oldukça zorlu bir mücadele ve irade + + gerektirmektedir.İBB başkanlığı, hırsını, kararlılığını ve başarısını ortaya koymuştur.Siyasi parti oluşumu aşamasında ve başlangıçta "Küresel Güç(KG)"ün teşvik ve desteklerinden yararlanmıştır. Zira devlet içindeki laikperest-oligarşik yapının, karşısına dikileceğini bildiği+
Oct 19, 2021 4 tweets 2 min read
BUNLAR #İHA VE #SİHALAR MI?
Resulullah(sav):
“Savaşlar çıktığı vakit,Dımeşk’da bulunan“mevali”den bir birlik çıkacaktır ki;bunların süvarileri,Arap süvarilerinden(savaşçılarından)kerim,‘silahları en iyi silahlar’olacaktır. Allah onlarla‘dini’ destekleyecektir”(Müstedrek,11/8690)+ Resulullah(sav):
“Harpler, fitne ve fesat çoğaldıkça Allah (bu ümmete) “Mevaliden” bir ordu gönderecektir. Onlar ata binmede Araplardan çok daha üstün(kerim) ve silah kullanmada çok daha mahirdirler. İşte Allah bu dini onlarla (yeniden) İHYA edecektir.”(İbn Mace, 10/4090)+
Jan 14, 2021 7 tweets 4 min read
YAKLAŞAN SAAT'TE: #SALGINLAR, #YAĞMUR VE #KITLIK
Resûlullah(sav):"Ey muhacirler cemaati! Beş şey vardır ki, onlarla müptela olacağınız zaman (hiç bir hayır kalmaz). Ben sizlerin, o şeylerin (dönemine) erişmenizden Allah'a sığınırım (O şeyler şunlardır): + Bir milletin içinde, zina-fuhuş ortaya çıkıp, nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde #taun hastalığı ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde vuku bulmamış #hastalıklar yayılır. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet, mutlaka kıtlık, +
Oct 29, 2020 8 tweets 8 min read
#KÜRESELGÜÇ- #BATI- #FRANSA VE #TERÖRİZM
1-Dünya'daki sözde İslami #radikal hareketlerin, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Radikallik, #İslam dışı bir hastalıktır. #Kur'an'ın üstüne basarak "kendi tekillikleri"ni, din diye pazarlayanların büyük çoğunluğu, + 2- "Küresel #Örgütler" tarafından ihdas edilmiş ve kullanılmaktadır. Bu kendi mantıklarını ilahlaştırarak İslam diye yaftalayan ve #radikal #Hıristiyanlar gibi şeytan dostlarından vahiy alan radikal liderler, yönlendirilmek için "ideal adamlar"dır. +
Sep 8, 2020 5 tweets 2 min read
“ÖNCE ARAPLAR SONRA DA FARSLAR HELAK OLACAK!”
Ebu Hureyre'den, birgün Sa'd, Peygamber'imizin yanına çıktı. Resulullah(sav) onu görünce; "Sa'd'ın yüzünden önemli bir haber okunuyor" dedi.
Sa'd gelince: "#Kisra öldürüldü" diye haber verdi.
Sonra Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: + +"Allah Kisra'ya lanet etsin. Kuşkusuz insanlardan ilk helak olacaklar #Araplardır. Onları #İranlılar takip edecektir."
(Zevaid, 13/12421)

Resulullah(sav):“Kıyametin yaklaşmasının alametlerinden birisi de Arab’ın kırılmasıdır.”(Tirmizi,3/3929)+
Sep 1, 2020 7 tweets 5 min read
Yaklaşan Saat’te KG Terörü
1)YS'de dünya yaşamını yok edecek arka arkaya iki süreç yaşanacaktır: Birincisi; bugün yaşanan parçalı dünya #savaşının, giderek yoğunlaşan ve yaygınlaşan #küresel savaşlara dönüşüp, sağduyudan, akıldan yoksun hale gelmiş şeytanlaşmış yöneticilerin+ +insanlığın helakını hazırlaması şeklinde olacaktır. Birinci süreç budur.
2) Bu süreçte dünyaya, hakim, gizli, #küresel, parasal, derin #Siyonist Güç egemendir. Önceden masa başında gerekli planlar yapılmıştır ve bu planlar uygulamaya konmuştur. +