Discover and read the best of Twitter Threads about #व्यक्ती_मारल्यातरी_विचार_मरत_नाहीत

Most recents (1)

☠️भूतांचे प्रकार ☠️
*मन आणि मनाचे आजार *
भुतांचे 2 प्रकार पडतात
1)ढोंगाचे भूत
2)मानसिक आजाराचे भूत
सातारच्या MIDC मध्ये कामगारांची रात्रीची पाळी सुटली होती. 1तारीख होती. पगार घेतलेले कामगार त्यांच्या गावी जात होते गावाकडे जाताना रस्त्यामध्ये विहीर लागत होती
त्या विहरीत 15 दिवसापूर्वी 1 तरुण महिलेने जीव दिला होता. कामगारांच्या टोळीतला वामन लघुशंकेसाठी विहिरी पाशी थांबला, बराच वेळ झाला तरी वामन कसा आला नाही याचा विचार त्याचे मित्र करू लागले तेव्हढ्यात वामनाचा आवाज आला मेलो, मेलो मला वाचवा. सगळे पळत गेले तर वामन विहरीत पडला होता
सगळ्यांनी त्याला बाहेर काढले व त्याला विचारपूस केली काय झालं तेव्हा वामन म्हणाला मी लघुशंका करत होतो तेव्हढ्यात माझ्या कॉलर ला पाठीमागून कोणीतरी पकडले मागे वळून पाहिले तर ती पुष्पा होती. पंढरी साडी, पांढरा ब्लाउज, पंढरी चप्पल घातलेली, पांढरे केस मोकळे सोडलेली. पुष्पा म्हणजे हीच
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!