Discover and read the best of Twitter Threads about #DevletiminYanındayım

Most recents (1)

Ekonomik Kurtuluş Savaşı Nedir?

Devlet siyasal, ekonomik ve sosyal organizasyonların hukuk çerçevesinde bir arada bulunma ve eşgüdüm halinde işlemesidir.

#EkonomikKurtuluşSavaşı
Devlet teorisinin en önemli tanımlarından biri güçlüler arasındaki ilişkiyi belirleyip güçlülerin güçsüzlere zulmetmesini engellemektir, kavram olarak hukuk en temel noktada budur.
Türkiye Cumhuriyeti mağlup olduğumuz bir Cihan Harbi'nin bize bakiyesidir.

İkinci Endülüs Sendromuna dönüşebilecek 1. Dünya Savaşı,Kurtuluş Mücadelesi ile kısmi olarak engellenmiş ve Anadolu yurt olarak bizlere kalmıştır.
Read 51 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!