Discover and read the best of Twitter Threads about #MEGAgate

Most recents (1)

1. Za serwisem #Visegrad24 stoi pan Stefan Tompson,

rp.pl/plus-minus/art…
2. Pan Tompson to kolega pana Adama Starzyńskiego, skrajnego etnonacjonalisty zaangażowanego w promocję światowego alt-right. O panu Starzyńskim pisałem wraz z Anną Mierzyńską w ramach cyklu #MEGAgate

oko.press/polski-zolnier…
3. Przypuszczenia, że za kontem #Visegrad24 kryje się właśnie #StefanTompson Anna Mierzyńska doprecyzowała w ramach tekstu opublikowanego na okopress przed trzema tygodniami.

oko.press/visegrad24-zwo…
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!