Discover and read the best of Twitter Threads about #MaharashtraModel

Most recents (1)

#MaharashtraModel #NoMaharashtraBand

अशा कोणाचाही हाकेवर महाराष्ट्र बंद होत नसतो, माझा महाराष्ट्र बंद होणार नाही... छत्रपतींच्या आडून मोगलाई... तुम्ही राज्यकर्ते नसून छत्रपतींचे नाव घेऊन मोगलाई करत आहेत परंतु प्रत्येक जुलुमी राजवटीचा कधी ना कधी अंत होत असतो हे लक्षात असू द्या...
शरद पवारांच्या महाराष्ट्र बंदच्या अव्हानाला यशस्वी करण्यासाठी माविआच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारी बसा फोडल्या, जाळपोळ करून रस्ते आडवले, गरीब रिक्षा चालकांना मारलं, दूकानदारांना मारलं, शिवभोजन केंद्रे फोडली, तर ऐवढी हिंसा कशासाठी? तर पवार, ठाकरे, गांधींच्या कार्यकर्त्यांना माहित होतं
की आपले नेते मोठे आहेत पण आपले जननेते नाहीत जे त्यांनी म्हणाव व संपूर्ण मराठी लोकांनी ते करावं

*एक घटना आठवणीत करून देतो, मागच्या वर्षी २३ मार्चसाठी पंतप्रधान मोदींनी जनतेला एक अव्हान केलं होतं की कोरोना काळात जे डॉक्टर,पोलीस व ईतर कर्मचारी आपल्यासाठी जीवाचा धोका पत्करून काम करत
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!