Discover and read the best of Twitter Threads about #Pakraduniler

Most recents (1)

1◾#Pakraduniler :
Türkler'in içine sızan Selanikli Sabetaylacılar, İspanyolların içine sızan Marranolar ve İranlıların içine suzan Meşhediler gibi Ermenilerin içine sızmış olan kripto bir topluluktur.
2◾Esirlikten soyluluğa: Pakraduniler "Ermeni Görüntülü Gizli Yahudiler"
Bizans'ın kendi krallıklarına son verdiği Pakraduniler, Selçukluların hakimiyetine girdikten sonra yüzyılımıza kadar hayatiyetini cemaat içinde devam ettiriyor.
3◾ Pakradunilerin hikayesi, Milattan önce 730 yılında başlar..
O tarihte, Ermeni Kralı Sannasar, Filistin'e yaptığı seferde İsrail Kralı Osee'yi öldürerek, 10 Yahudi kabilesini esir alıyor.
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!