Discover and read the best of Twitter Threads about #Türkdilbayramı

Most recents (2)

Bundan tam 745 yıl önce 13 Mayıs 1277’de, siyasi birliği henüz sağlanamamış Anadolu’da bir bey önce Dil Birliği diyerek bir ferman yayınladı.

“Şimdiden gerü hiç gimesne divanda, dergahda, bergahda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye.”

#Türkdilbayramı
#Dilbayramı
Bu bey o dönem Anadolu’nun en güçlü beyliği olan Karamanoğulları Devletinin beyi Karamanoğlu Mehmet Bey idi.
Halen kullandıgımız Türkçe’nin o dönemde de Anadoluyu etkisine alan Farsça ve Arapçaya karşı dik durmasının en temel etkeni, Anadoluda en güçlü beyliğin Türkçü ve Türkçeci olmasıdır.

Türk dünyası ile olan soy birliğimizi dil birliğimiz aktif şekilde ayakta tutuyor.
Read 23 tweets
Türk Dil Bayramı kutlu olsun🇹🇷
Bu bayramın kısaca tarihini yazacağım:
1) 10 Temmuz 1932: Atatürk, Tarih Kurultayı üyelerini Çankaya Köşkü'ne çağırır. Kurultay çalışmalarının değerlendirildiği bu toplantıda dil sorununun nasıl çözüleceği de tartışılır. Image
2)Atatürk görüş alışverişinde bulunduğu konuklarına, "Dil işlerini düşünecek zaman da gelmiştir. Ne dersiniz?" diye sorar.
Öneri sevinçle karşılanır.
Atatürk, "Öyle ise Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi ona kardeş dil cemiyeti kuralım. Adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti olsun" der.
3)Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nda olduğu gibi, bu yeni derneğin de koruyuculuğunu kabul eder. Derneğin tüzüğü düzenlenir.
Sami Rifat başkan, Ruşen Eşref genel yazman, Celal Sahir sayman, Yakup Kadri de üye olarak saptanır. #TürkDilBayramı
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!