Discover and read the best of Twitter Threads about #Tengri

Most recents (1)

Cuma değil ama mış gibi yapalım. O hem sonsuz, sonsuz isme ve sıfata sahiptir hem de mutlak olarak isimsizdir! Çünkü O sayılamayan tektir ve herhangi bir isme, adlandırmaya ihtiyacı olmayandır Image
Genellikle Tanrı kelimesini kullandığımı fark edebilirsiniz. Birçok yerdeki konuşmam da genellikle, eğer İslam, Kur’an veya Müslümanlıkla ilgili bir gönderme yapmayacaksam genelde Tanrı kelimesini kullanırım.
Ancak neden bu kelimeyi kullandığımı anlamayan bazı kişiler, Allah değil de sadece Tanrı kelimesi kullanıyorum diye ciddi ve akıl almaz eleştiriler yapmaktadırlar.
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!