Cuma değil ama mış gibi yapalım. O hem sonsuz, sonsuz isme ve sıfata sahiptir hem de mutlak olarak isimsizdir! Çünkü O sayılamayan tektir ve herhangi bir isme, adlandırmaya ihtiyacı olmayandır Image
Genellikle Tanrı kelimesini kullandığımı fark edebilirsiniz. Birçok yerdeki konuşmam da genellikle, eğer İslam, Kur’an veya Müslümanlıkla ilgili bir gönderme yapmayacaksam genelde Tanrı kelimesini kullanırım.
Ancak neden bu kelimeyi kullandığımı anlamayan bazı kişiler, Allah değil de sadece Tanrı kelimesi kullanıyorum diye ciddi ve akıl almaz eleştiriler yapmaktadırlar.
Oysa doğrudan İslam dini ile ilgili kaynaklar kullandığımda veya bir gönderme yaptığımda Allah ismini tercih ederim. Çünkü yaptığı gönderme bağlamında Allah daha uygun bir ifadedir. Kur’an’dan bir ayetten bahsederken “Tanrı diyor ki…” gibi bir ifade saçma olur.
İlahiyat fakültesindeki evrimle ilgili bir bilgi şöleninde sık sık Tanrı kelimesini ve uygun yerlerde de Allah kelimesini kullandığımda, kimsenin bir eleştiri yapmadığını belirtmek isterim. Çünkü onların kelimeleri neden kullandığımı anladığını sanıyorum.
Ama asıl sorun Tanrı kelimesini Türkiye’de ve Türkçe kullanmaktan kaynaklanıyor. Bu tercihlerimin gerekçelerini şöyle sıralayabilirim. Öncelikle, Tanrı ismi ortak bir kelimedir. İsim nötraldır yani ortadadır, bir tarafa ve bir dine ait değildir.
Bilim, felsefe ve tartışma dilinde kullanılan, her şeye gücü yeten varlığın adı Tanrı’dır. Her ne kadar Hıristiyanlar Tanrı dese de kelime sadece o dine ait değildir. Diğer yandan İngilizcedeki Tanrı (God) ismi İslamiyet’teki Allah ile aynı şey değildir.
En önemli bir nokta ise Müslüman âlemi dışında, yaratıcı varlık olarak Allah kavramının kabul edilmemesidir. Hatta ve hatta Hıristiyanlar İslamiyet’i Muhammed’in dini ve Kur’an’ı da O’nun kitabı kabul ederler. Kutsal vahiy olarak kabul etmezler.
Diğer yandan bütün bilim, felsefe yayın ve kitaplarında aynı Tanrı ifade olarak kullanılır. Birçok ilahiyatçının da Müslümanlıkla ilgili olmayan felsefi yazılarında Tanrı kelimesini kullanmaktadırlar. Çünkü her durumda Allah siminin kullanımı, cümle bağlamında uygun düşmemektedir
Esmalar O’na ve tanımlanamaz olana sadece insanı olan yaklaşımlardır. Onlar bizim dilimizden çıkan tasviri zayıf, zavallı ve zayıf kelimeler. Esmalar, aslında esmanın da esmasıdırlar ve kendi başlarına esma değildirler.
Tamamen insanı sıfat ve yakıştırmalardır. Hakk ismi de onundur, Rabb ismi de onundur... İster Allah deyin ister Rahman deyin (İsra-10). Nasıl seslenirsen seslen, her ruhta her insan kafa sayısı kadar farklı Tanrı algısı veya isimle mutlak varlık yani “O” vardır.
İnsanlar olarak isimleri neden kullanırız? İsimler ve hatta sıfatlar, insanları ve diğer çoklu varlıkları birbirinden ayırmak için vardır. Karışmasınlar diye…
İsimlendirme ve sıfat atfetme bu anlamda insanı bir ihtiyaçtır. Kur’an’da dediğini dikkate almak gerekir: “Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir” (Bakara-163).
Bu ayette aynı zamanda “İlah” kelimesi kullanılmasına da dikkat etmek gerekir. Arapça İlah kelimesinin tam karşılığı Tanrı’dır. Adına İlah deseniz de Tanrı deseniz de O bütün isimleri ve sıfatları kendinde toplayabilen tek bir varlıktır.
Müslüman âleminde, 99 isim içinden en yüce olanını bulup, filozof taşı gibi her sıfatın her kapıyı açacağına inanç vardır. Dolayısıyla her şeye gücü yeten “O” ile işaret edilebilecek varlığın ne 99 ismi vardır ne de aslında bir ismi olmalıdır!
Sonuç... aynı şeyi tekrar edecem. Bunu anlamıyorsan zaten söylenecek bir şey yok... O hem sonsuz, sonsuz isme ve sıfata sahiptir hem de mutlak olarak isimsizdir! Çünkü O sayılamayan tektir ve herhangi bir isme, adlandırmaya ihtiyacı olmayandır.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with SULTAN TARLACI, Prof. Dr.,

SULTAN TARLACI, Prof. Dr., Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!