Discover and read the best of Twitter Threads about #boerenterreur

Most recents (2)

De extreemrechtse intrigant Gidon van Meieren deed bij het debat over de #boerenterreur een beroep op de burgerlijke ongehoorzaamheid.
Dan wil ik hem wel uit de droom helpen.
Geweld is altijd taboe
Geweld is altijd taboe. Image
Burgerlijke ongehoorzaamheid kan legitiem zijn in een democratische samenleving. In zijn proefschrift ’Recht, Orde en Burgerlijke Ongehoorzaamheid’ (1972) gaf Cees Schuyt de grenzen aan van burgerlijke ongehoorzaamheid.
Hij formuleerde tien kenmerken. ImageImage
I. de handeling is illegaal
2. de handeling is gewetensvol
3. er is betekenissamenhang tussen bekritiseerd object en gekozen handelwijze
4. de handeling is weloverwogen
5. de handeling geschiedt openlijk
6. men werkt vrijwillig mee aan arrestatie en vervolging
Read 4 tweets
Boeren? Protesten? Legitieme bezwaren?

Of extreemrechtse milities die terroriseren? Een direct gevaar voor de rechtsstaat?

Laten we kijken naar hun acties, hun ideologie, hun organisatie en hun samenwerkingsverbanden.

Een draadje.
Acties? Ze gijzelden een agent.

google.com/amp/s/www.nu.n…
Ze gijzelden met groot materieel de volksvertegenwoordiging van Groningen, trokken de deur van het Provinciehuis af en brachten de Statenleden in gevaar, en veroorzaakten heel veel angst voor lijf en leden.

rtlnieuws.nl/nieuws/video/v…
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!