Discover and read the best of Twitter Threads about #cübbeliahmetin

Most recents (1)

#İsmailağaCemaati ve #CübbeliAhmetin Sapık inanışları, itikat problemleri, küfürlerine dair bir kaç bir şey paylaşmak istiyorum.

Rabbim bizleri bunların şerrinden muhafaza etsin.
1) Şirk - bidat ve Hurafe ile insanları kandıran, Allah'ın vahyinden ve yolundan alıkoyup, şeytanın yoluna sevk eden bu sapıkların söylediği bu sözleri Allah'a ve resulüne nisbet ederek söylerken asla utanmıyorlar.
2) Kendileri için alim, gavs, şeyh gibi kavramları kullandıkları için "kolayca saygı ve hürmet" eğiliminde olursunuz. Bu kişilerin dış görüntüsüne bakarsınız, ve kalabalıkların peşinden gittiğini görürsünüz ve onun için "çok muhterem biridir" dersiniz.
Read 34 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!