Discover and read the best of Twitter Threads about #chapeau

Most recents (2)

Right for those not following the #HandforthParishCouncil #JACKIEWEAVER situation my next tweets won’t be relevant, although I suggest you look it up.
For the rest of you, strap in as I think I’ve got it figured out.
First let’s introduce the cast:
These 3 are the Chair of the council, Brian Tolver (BT);
The vice-chair of the council, and chair of the finance committee Aled Brewerton (AB);
The chair of the Employment Committee Barry Birkhill (BB). ImageImageImage
The Mayor of Cheshire East Council is also called Barry Birkhill, I would guess it’s the same Barry Birkhill but that isn’t clear.
Read 34 tweets
Fijne promotie vandaag : ‘Juridisch correct examineren’, Henk van Berkel. Soort update van het proefschrift van Job Cohen, 1981: ‘Studierechten’. Ontspannen en humoristische oppositie (o.a. Job Cohen, Henk Schmidt, Ben Vermeulen), met bijpassende verdediging van Henk. #chapeau
Wie nieuwsgierig is naar die proefschriften: dat van Job staat gescand op mijn website, dat van Henk is voorlopig alleen op papier verkrijgbaar door een e-mail te sturen, met postadres, naar de auteur: henkvanberkel22@gmail.com. De kosten bedragen € 55.
Henk van Berkel gaf een samenvatting, in kort bestek. Eerder (2017) gaf hij al eens een uitgebreider voordracht, met een informatieve powerpoint: nvexamens.nl/wp-content/upl…
Read 23 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!