Discover and read the best of Twitter Threads about #compassie

Most recents (1)

Mooie tweet van @ALJVerhulst van een paar jaar geleden. Terecht zo vaak geliket.

Dit is voor mij een voorbeeld van #compassie. Een belangrijk onderwerp in de zorg.
Compassie zit vaak in kleine details. Zo omschreef Leo Buscaglia dat eens al.
Compassie is het natuurlijke vermogen om je betrokken te voelen bij pijn en lijden, met de wens om deze pijn en dit lijden in anderen (of jezelf) te verlichten en daarin verantwoordelijkheid te nemen.
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!