Discover and read the best of Twitter Threads about #factchecken

Most recents (1)

Het #AD beweert dat de #Biblebelt donker kleurt op de coronakaart door de lage vaccinatiegraad (zie foto)

We gaan dit #factchecken op het #coronadashboard vd overheid! (zie link) coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/ziekā€¦

Antwoord:
Het klopt niet! Het #AD brengt #nepnieuws!
Het bewijs!
Nog meer bewijs! Waar zijn al die #coronapatienten die de #biblebelt rood kleuren?

Antwoord: Nergens te vinden! Het is nl. #nepnieuws!
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!