Discover and read the best of Twitter Threads about #gevonden

Most recents (1)

Ik krijg veel boze reacties van mensen omdat ik in mijn vorige bericht gesuggereerd heb dat Thierry Baudet onzin verkoopt en klimaatverandering ontkent. Dus heb ik even een paar voorbeelden van uitspraken waar ik op doelde op een rijtje gezet (draadje👇) #graaggedaan
"Ondernemers die denken dat ze baat hebben bij de EU, vergissen zich. Vóór de EU waren we ook al een handelsland, daar hebben we Brussel niet voor nodig. Ik wil dat Nederland stopt met de euro."
"De EU zie ik als een utopie, een revolutionair streven om de Europese volkeren op te laten gaan in de wereldbevolking. Zoals dat nu ook gebeurt met de massa-immigratie uit Afrika, die door de EU wordt toegejuicht en aangewakkerd."
Read 20 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!