, 20 tweets, 4 min read Read on Twitter
Ik krijg veel boze reacties van mensen omdat ik in mijn vorige bericht gesuggereerd heb dat Thierry Baudet onzin verkoopt en klimaatverandering ontkent. Dus heb ik even een paar voorbeelden van uitspraken waar ik op doelde op een rijtje gezet (draadje👇) #graaggedaan
"Ondernemers die denken dat ze baat hebben bij de EU, vergissen zich. Vóór de EU waren we ook al een handelsland, daar hebben we Brussel niet voor nodig. Ik wil dat Nederland stopt met de euro."
"De EU zie ik als een utopie, een revolutionair streven om de Europese volkeren op te laten gaan in de wereldbevolking. Zoals dat nu ook gebeurt met de massa-immigratie uit Afrika, die door de EU wordt toegejuicht en aangewakkerd."
“Waarom heeft de EU-elite het leerstuk van de Open Grenzen heilig verklaard? Omdat de Europese Unie een cultuurmarxistisch project is dat tot doel heeft de vernietiging van de Europese beschaving."
"Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst."
De "met een geestelijk virus besmette politieke elite" streeft ernaar "het Nederlandse volk homeopathisch te verdunnen met alle andere volken zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan."
"En zo staan we hier. Vanavond, te elfder ure, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de mooiste, grootste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend."
"We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen, en die onze gebouwen ontwerpen. En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders."
"Welnee, die film van Gore slaat echt werkelijk helemaal nergens op. Er is geen toename in extreme weersomstandigheden. Het klimaat warmt veel minder op dan altijd voorspeld. Meer CO2 heeft geweldig positief effect op plantengroei. Smog in India heeft niets met CO2 te maken."
"Het punt is dus: zelfs ALS je gelooft dat het beetje CO2 dat we a/d atmosfeer toevoegen (zo’n 200 ppm) een groot en per saldo negatief effect heeft (en je de extreme vergroening die CO2-toename tot gevolg heeft dus niet belangrijk vindt): dan NOG slaan de maatregelen nergens op"
"Ik weet wel dat vrouwen over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen en minder ambitie hebben. Vaak ook meer interesse hebben in gewoon meer familieachtige dingen enzo. (…) Het is eigenlijk normaal voor een vrouw om een beetje linksig te zijn."
“In de advocatuur, daar zie je best wel vaak vrouwen. Kijk, rechterlijke macht, ik vind: telt niet. Dat is gewoon een ambtenarenbaan, dat is drie dagen in de week, enzovoorts.”
"Het verhaal dat Rusland zich uitgebreid bemoeide met de Amerikaanse verkiezingen is een totale hoax; totale flauwekul."
"Geachte heer Trump, Uw verkiezing heeft de hoop vergroot dat een verlichting van de spanningen tussen de VS en Rusland en het stichten van vrede in Europa in het algemeen, een haalbare zaak is geworden."
"Met dit in het achterhoofd is er ook hoop op een verhoging van de kwaliteit van het onderzoek naar het vermeende neerhalen van MH17. Over dit onderzoek heeft u zelf ook uw twijfels geuit in een interview."
"Wij zijn het met u eens dat we het zeker nooit te weten zullen komen als we moeten doorgaan met het soort onderzoek dat we in de afgelopen twee jaar hebben gezien. Het officiële onderzoek van de OVV en het JIT was namelijk noch onafhankelijk noch overtuigend."
"Het allerbeste zou zijn als wij absolute heersers zijn. In het parlementarisme kun je geen grote beleidswijzigingen doorvoeren."
FvD-ers: Het mag allemaal gezegd worden maar kom alsjeblieft niet met slap geklets over de energierekening en bezorgdheid over arbeids- en woningmarkt. Daarmee kun je bij andere partijen ook terecht. Weet waar je voor stemt en kom daar dan voor uit. Own it.
PS beste @thierrybaudet als ik jou of je partij hiermee geen recht doe dan hoor ik het graag van je (niet van je boze trollen svp). Ik ben heus geïnteresseerd in je ambities en drijfveren en hoop dat het voorgaande daar toch geen juist beeld van geeft.

Fijn weekend allemaal.
“Boreaal Europa” #gevonden #Kunsthal
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Sander Janssen
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!