Discover and read the best of Twitter Threads about #infectieziekte

Most recents (2)

Draadje over wat ik met #aerosolen, #infectieziekte heb en #covid19. Ik heb mij sinds 2015 bezig gehouden met aerosolen en infectieziekte die via aerosolen worden overgedragen. Ik deel graag het eea over om jullie mee te nemen in de wetenschappelijke achtergrond en politiek.
Een aerosol is een verneveling van vloeistof die bestaat uit droplets en droplet nuclei. De laatste is zo klein dat ze diep de longen in kunnen dringen. Iedereen maakt aerosolen, en als er micro-organisme in zitten heet het een bio-aerosol Zie foto voor meer info (proefschrift). Image
Infectieziekte die leiden tot luchtweginfectie zijn meestal via spatten als aerosolen overdraagbaar. Spatten hebben reikwijdte van ongeveer 1.5m en aerosolen kunnen veel verder komen. Dit geldt voor alle micro-organismen met dit transmissieroute. Nothing new under the sun. Image
Read 26 tweets
Voor de #livesessie ‘Corona uitgelegd: rekenmodellen en het virus’ hebben wij veel vragen ontvangen over #modellen die wij gebruiken in de aanpak van het #coronavirus. In dit draadje zetten we de meest gestelde op een rij. 👇
2/14 Wat is een rekenmodel?
Een rekenmodel is een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Het is een veelgebruikte manier om te berekenen hoe snel een #infectieziekte zoals het #coronavirus zich verspreidt onder een groep mensen
3/14 Waarom gebruiken jullie #modellen in de aanpak van het #coronavirus?
Met behulp van gegevens uit onderzoek is het mogelijk om het verloop van de uitbraak in te schatten en mogelijke effecten van maatregelen te berekenen. @DiederikJekel legt uit 📺👨‍🏫
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!