Discover and read the best of Twitter Threads about #intermodaldigna

Most recents (1)

LEVAR AS VÍAS AO NORTE

De que falamos cando dicimos "Levar as vías ao norte"?

A actual estación de trens atópase nunha zona rebaixada dunha ladeira. Entre a Avda. de Marín e a rúa Río Arnoia hai unha diferencia de 8m de altura (liñas vermellas🟥)
Achegar as vías do AVE á zona norte facilitaría conectar os barrios con rúas e prazas cunha pendente dun 3/4% (liña verde🟩).

✅ Isto permitiría ademais liberar para a cidade centos de metros cadrados da praia de vías (liña azul🟦)
E evitaría o uso de muros de 9m de alto e pasarelas a 7m de altura.

🆗 É a solución máis razonable e estamos a tempo de que se rectifique o actual proxecto.

#IntermodalDigna para #Ourense xa!
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!