Discover and read the best of Twitter Threads about #ismetpaşa

Most recents (2)

#Atatürk Londra’dan gelen Fethi Okyar’a,Türkiye’nin dışarıdan nasıl göründüğünü sorar.. Ama cevabı kendi verir. ‘Bugünkü manzaramız aşağı yukarı bir dictature manzarasıdır.Vakıa bir meclis vardır.Fakat dahilde ve hariçte bize dictature nazarıyla bakıyorlar.”
Yine devamında ben diktatör olmak için Cumhuriyet ilan etmedim der...
Fethi Bey kendine yapılan teklifi kabul eder. 1930 Ağustosunda Serbest Cumhuriyet Fırkası adında bir siyasi parti kurar. Partinin kuruluşundan itibaren ülkede büyük bir heyecan oluşur. Halk CHP hükümetinin icraatlarından daha doğrusu #icraatsızlığından bıkmıştır. (kabizlar)
Read 15 tweets
" Yaklaşan #30AğustosZaferBayramı dolayısıyla, Hıfzı Topuz'un Yunan General Trikopis 84 yaşında iken Atina'daki evinde yaptığı görüşmeden:

- Generalim, diyorum. Nasıl oldu şu Anadolu harekâtı?
Tâ Ankara kapılarına kadar ilerledikten sonra nasıl oldu da davayı kaybettiniz?
Trikopis derin derin düşünüyor. Sonra:

- Bizim Anadolu'da işimiz ne idi? diyor. Bizim menfaatimiz
Balkanlar'da, Makedonya'da, Adalarda olabilir amma Anadolu'dan bize ne? Ne diye bizi oralara gönderdiler.
Aradan bunca yıl geçti. Şimdi insan maziyi çok daha iyi görebiliyor.
Çok daha sağlam hükümlere varabiliyor. Şimdi
artık itiraf etmekten çekinmiyorum. Bizim Anadolu savaşında
hiçbir menfaatimiz yoktu. Biz yabancı devletlere âlet olduk.
Sizden de, bizden de bunca insan öldü. Bu kadar şehit verdik
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!