Discover and read the best of Twitter Threads about #ontregeldezorg

Most recents (2)

“Ik heb best een tijd op het ministerie van Justitie gewerkt en overleg gehad met veel ambtenaren van andere departementen en uitvoeringsorganisaties, maar deze bestuurscultuur ben ik nergens anders tegengekomen.” ftm.nl/artikelen/rita…
Er is dus wel een programma #ontregeldezorg maar de rest van de ministerie van VWS bestaat uit tegenwerkers. Lees je even mee @ArmandGirbes ftm.nl/artikelen/rita… Image
Dat @ErnstKuipersVWS al in zijn eerste weken weer tegen de leugens in zijn ambtenaren staat te verdedigen is geen goed teken.

De bezem moet erdoor Kuip! ftm.nl/artikelen/rita… Image
Read 4 tweets
@cz_nl wat ben ik enorm teleurgesteld door deze brief die jullie aan je klanten sturen. Fysiotherapeuten kiezen niet voor de grap voor #ongecontracteerd! Dat doen ze omdat ze inhoudelijke zorg willen leveren zonder afgetekend te worden op administratieve truucjes 1/n Image
Het is voor praktijken niet mogelijk om te onderhandeken met CZ (anders dan jullie in je brief doen vermoeden) en ondanks de heldere uitkomsten van #ontregeldezorg #schrapsessies waarbij de verplichting PREM (en quota daarop!!) en de #behandelindex als eerste werden verworpen 2/n
Draaien jullie de schroeven verder aan. Het minder vergoeden van ongecontracteerde zorg gaat jullie alleen maar meer gedoe opleveren. In Hengelo wilde overgrote meerderheid praktijken al niet meer contracteren met CZ. Patiënten herkennen maatwerk en inhoudelijke zorg 3/n
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!