Discover and read the best of Twitter Threads about #zorg

Most recents (24)

#Draadje

In 2011 werden er steeds meer #kinderen bij ons geplaatst. Kinderen die onterecht in een #jeugdgevangenis of #instelling hadden gezeten.

Deze kinderen hadden 2 dingen gemeen.

1 ze waren allemaal #getraumatiseerd in
de setting waar ze vandaan kwamen. Niet 1 was er niet #mishandeld of #misbruikt.

2 al deze kinderen hadden, desnoods met wat extra hulp ook thuis kunnen blijven wonen.

Aan deze kinderen werd 24 uurs #zorg verleend. Allen hadden #ASS of #gedragsproblemen.

Vanuit de
#AWBZ werd er betaald aan de instellingen. Wij werkten met #PGB’s waarin de #tarieven veel lager lagen.

In 2011 werden de kinderen wel geplaatst maar bleek het geld om ze zorg te verlenen op. De AWBZ was leeg. Leeggetrokken om de #ING bank te redden die op omvallen stond. Maar
Read 9 tweets
#Draadje Vandaag in de @AndereKrant aandacht voor #klokkenluiders.

Lees hoe ik de klok luidde over het #witwassen in de #jeugdzorg tussen @MinVWS en @ministerieJenV over de ruggen van #kinderen (inmiddels 6 miljard pj) en hoe er #70miljard uit de #AWBZ werd gehaald om de #INGtwitter.com/i/web/status/1…
dat witwassen tussen de 2 #ministeries werkt als volgt:
Een kind wordt geboren en aangegeven bij de #gemeente. Dan komt het in het systeem van VWS.

Als een #kind met jeugdzorg in aanraking komt, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen, wordt het kind overgeheveld zonder dat
#ouders het weten van VWS naar het Justitie systeem. Vervolgens betaald VWS 1-malig voor de overheveling en daarna maandelijks een bedrag voor dat kind aan justitie.

In 2011 ving ik steeds meer kinderen op met mijn team waar geen geld voor beschikbaar was
Read 9 tweets
#Draadje Terugkomend op de tweet van @Wftproof vanmorgen.. ik luidde de klok in de #jeugdzorg ivm de #kinderen die bij ons geplaatst werden maar waar zogenaamd geen #geld voor was.

Iedereen die een beetje kan #rekenen begrijpt dat dat godsonmogelijk was waardoor ik alleen maar
nieuwsgieriger werd en ging zoeken. Op mijn #zoektocht kwam ik meerdere duistere zaken tegen die ik niet alleen meldde bij de betrokken #ministeries maar ook in mijn boek schreef (lees hier gratis het boek klokkenluiderjeugdzorg.wordpress.com/opgejaagd-door…).

Ik stuitte echter ook op 70 #miljard die
“kwijt” waren in de #AWBZ en had daar vragen over. Alle vragen betreffende de jeugdzorg en alle meldingen zijn indertijd per post en mail naar de #kamerleden gegaan.

Indertijd werd ik ook besproken tijdens de #evaluatie vd wet op de jeudzorg die niet deugde en nog steeds niet
Read 11 tweets
Het toezicht op de Wmo is na acht jaar nog steeds ondermaats. VNG erkent dat het nog steeds in de kinderschoenen staat. Ook is er te weinig aandacht voor calamiteiten. En dan te weten dat het met jeugdzorg nog slechter gesteld is... #zorg #toezicht #Wmo binnenlandsbestuur.nl/sociaal/het-wm…
Samen met @SJongerius deed ik dit jaar voor @FTM_nl en @brabantsdagblad onderzoek naar het toezicht in de gemeente Tilburg. Zelfs daar waar het toezicht hoog op de agenda staat, schiet het tekort en zijn kwetsbare cliënten de klos. #toezicht #Wmo ftm.nl/artikelen/de-t…
En zelfs als de gemeente toezicht houdt op een zorgbedrijf, kunnen incidenten zich op blijven stapelen. Lees hier hoe het mis ging in het Tilburgse 'horrorhuis' waarover Samantha meermaals aan de bel trok en waar ze uiteindelijk overleed. ftm.nl/artikelen/de-t…
Read 4 tweets
Het is bijzonder aantrekkelijk om te denken dat als we de zorgverzekeraars uit het systeem halen, en het is iets dat ik zelf ook vaak gedacht, en vele malen in het openbaar geuit heb.

Maar ik vrees dat het niet veel uit gaat halen. @ArmandGirbes

#zorgverzekering #zorg
De ziektekostenverzekeringen zijn slechts een symptoom van de ziekte, niet de ziekte zelf.

We hoeven niet ver om ons heen te kijken om te zien dat mijn stelling juist is. Kijk naar de National Health Service in Groot-Brittannië.
Gratis zorg voor iedereen, aangestuurd door de overheid. Het is een enorme ramp.

De overhead is minstens even groot als in ons systeem, en ook daar is de overhead een enorm waterhoofd, ten opzichte van een veel te klein lichaam.

En dus kapseist ook de NHS.
Read 18 tweets
1. Ter informatie. Wij hebben onze apotheekhoudende #huisartspraktijk overgenomen op 1-12-'98. De praktijk was toen nog gevestigd in 't onderhuis. In februari '06, konden wij ons nieuwe praktijkpand openen, als vleugel aan de nieuwe WoZoCo. Heel groot & toekomstigbestendig. >
2. Heel toekomstbestendig, volgens alle deskundigen, die wij geraadpleegd hadden.
Heerlijk werken.
Optimale situatie, 't praktijkpand grenst aan onze achtertuin en praktijk uit ons huis dus.
Privacy.
Top! >
3. Maar toen werd 't takenpakket van de #huisarts steeds meer uitgebreid, dus ook meer ondersteunende collega's.
POH-S, POH-GGZ, etc., etc.
Met veel puzzelen lukte 't amper, zeker sinds #COVID19, met onze noodzakelijke #huisregels, lukt 't eigenlijk niet.
>
Read 7 tweets
Ik vind het echt schokkend om te zien hoe de politiek en een aantal BN-ers zich verontwaardigd uitlaten en in koor 'onacceptabel' roepen.

Waarom? Nou, hierom, de staat van Nederland.

👇🧵 #boerenopstand 1/18
Maanden zijn politici als Klaver, Sjoerdsma, Kuiken, Paternotte, van der Lee, Kroger, de Groot ea bezig om een Groene Waas over Nederland te leggen. Mensen worden voortdurend uitgedaagd en geïrriteerd door een continue tweet diarree over #stikstof en halvering van de veestapel.
Reageren op serieuze vragen doen ze niet. Ik heb Kroger, van der Lee en anderen die mij niet geblokt hebben, serieuze vragen gesteld. Kroger zelfs 25 keer dezelfde. De reactie die ik kreeg was, 'wat was je vraag?' Politici weten niet wat de social in social media betekent.
Read 20 tweets
Internist Sabine Pinedo: “Investeren in gezondheid loont nog niet” Ze vindt dat artsen te makkelijk pillen/vaccins voorschrijven onder invloed farma. En dat er meer aandacht moet zijn voor leefstijl en zorg die gericht is op gezondheid ipv ziekte. 👉 bitly.ws/saUR
“Ruim meer dan de helft vd chronisch zieken wordt beïnvloed door 10 beïnvloedbare risicofactoren, waaronder overgewicht, roken en bewerkte voeding.

Er is echter weinig kennis bij de bevolking over al deze risicofactoren en wat je zelf kan doen om deze positief te beïnvloeden."
"Zoals wat gezond eten dan precies is. De overheid heeft deze kennis in mijn ogen vaak wel, maar desondanks besteedt de overheid nog steeds relatief weinig aandacht aan leefstijl."

#preventie #zorg

@2eKamertweets @ministerVWS
Read 4 tweets
Met #hetisklaar, de #boerenprotesten maar ook #woke is onze samenleving alleen maar verder aan het #polariseren. Ieder kiest voor zichzelf en de korte termijn. Schiet niet op en de Gideon’s, Thierry’s en Engel’s lachen zich suf. Moeilijke beslissingen blijven uit 🧵
En er zijn tal van serieuze problemen. Meest bevochten nu #stikstof en #corona maar denk ook aan de crisis in het #onderwijs en de #zorg, (institutioneel) #racisme, #metoo en de #klimaatcrisis. En ja ik weet dat ik zaken mis. Zaken die ons soms allemaal raken en soms deels.
Om dingen te veranderen moeten er beslissingen gemaakt worden. Iets waar onze politiek sowieso niet sterk in is (we polderen lekker door). Maar is dat hun schuld of verlammen we zelf voortgang? Als je er rationeel over nadenkt weet je dat sommige beslissingen pijn gaan doen.
Read 7 tweets
Een dronken automobilist die na 'n ongeval met ernstig schedelhersenletsel op de ic wordt opgenomen.

Een jonge vrouw die met acuut leverfalen na een zelfdodingspoging met grote hoeveelheid paracetamol op de spoedwachtlijst voor levertransplantatie wordt gezet.

#eigenschuld ?
Een drugshandelaar die in zijn hoofd is geschoten en comateus op de ic komt.

Een 50'er met hartfalen en een geschiedenis van 4 PCI’s (stents) en kransslagaderomleidingen die niet bereid is om zijn leefstijl aan te passen en nu weer een bed op de ic nodig heeft.

#eigenschuld ?
Een roker met COPD Gold 4 die voor de 3e x in een jaar tijd het zonder beademing niet kon bolwerken.

En een vb uit het laatste jaar: een ongevaccineerde obese 60'er met diabetes mellitus type-2 en Covid-19 die in buikligging aan de invasieve beademing moet.

#eigenschuld ?
Read 5 tweets
In het debat over de #regeringsverklaring heeft @lientje1967 het gehad over de jongeren, miljarden voor natuurherstel, stijgende rekeningen van de burgers, het loskoppelen van de #AOW, armoedebestrijding, regeldruk in de zorg en de nieuwe bestuurscultuur. Draadje! 👇🏻1/
Uit doorrekening regeerakkoord door @CPBnl, blijkt dat we de volgende generatie met enorme schulden opzadelen. Dat terwijl #jongeren nu al hard geraakt worden. Kunnen geen huis vinden, hebben torenhoge schulden, mentale problemen, etc. Waarom moeten zij 2x hard geraakt worden? 2/
Het #kabinet gaat 25 miljard (!) besteden aan #stikstof. Omdat de KDW’s (Kritische Depositie Waarden) overschreden worden. KDW betekent eigenlijk hoeveel stikstof er maximaal mag neerdalen op natuurgebieden, zonder dat er risico is op natuurschade.👇🏻3/
Read 16 tweets
Recap op #FistFriday. Draadje!

Een week of 3 geleden zaten de experts aan tafel te raaskallen over #codezwart, triage aan de deur, doden op de gang en veel te weinig IC bedden door de Delta variant. Nu zie we 600 mensen op de IC, die de helft van de bedden bezet houden. 1/14
Vreselijk, dat wel. Iedere patiënt is er 1 te veel. En God behoedde dat er nog meer mensen zo ziek worden.

Maar was het Code Zwart? Zaten we op het randje? Ik weet het niet. Ik ben geneigd te zeggen dat het gelul was, of in ieder geval dat ze er weer eens flink naast zaten. 2/14
Niet alleen de booster zorgt voor een 'oppepper', ook de experts hebben de angst en trauma's weer even opgepept. Ik merk het om mij heen. Maar blijkbaar nog niet genoeg. De vaccinaties blijven achter. 3/14
Read 15 tweets
@wod3_000 @Cogito82055344 @Ranada1967 @Advocaat_Sent @D66 @wkoolmees Chris Sent, Ranada en Elize....jullie blikveld is te beperkt. Door gebrek aan kennis over sektarisme en het sektarisch mechanisme en de laksheid waarmee jullie over dit onderwerp, dat zo breed is uitgemeten door @Teunvandekeuken @Sietze_1 en Joep Dohmen, heen stappen, zien
@wod3_000 @Cogito82055344 @Ranada1967 @Advocaat_Sent @D66 @wkoolmees @Teunvandekeuken @Sietze_1 jullie het niet. Jullie zien niet dat dit institutioneel is, terwijl dat wel uit de artikelen bleek als je het goed leest. Jullie zien niet de gelijkenis met Bibbiano en Norway’s stolen children.
@harmbeertema
Jullie leggen het verband niet met infiltratie Avatar in zorg en
@wod3_000 @Cogito82055344 @Ranada1967 @Advocaat_Sent @D66 @wkoolmees @Teunvandekeuken @Sietze_1 @harmbeertema onderwijs. Uit de artikelen, de Kamervragen, de klachten van ouders uit het hele land bleek dat dit institutioneel sektarisme is.
@thierrybaudet @ossewed @PvanHouwelingen #toeslagenschandaal
De reactie van het instituut was het sluiten van het meldpunt sektesignaal. De klachten
Read 106 tweets
Echt, ik vraag mij serieus af wie Nederland en de Nederlander gaat redden. Draadje.

We hebben nog steeds een coalitie #Rutte3 die alle macht naar zich toe trekt en alle beslissingen neemt, nu over #vrijheid van mensen. De kans dat we een @markrutte 4 krijgen neemt iedere dag toe
Partijen als #D66 lopen voorop, volledige zeggenschap over de burger en maatschappij. Van reizen tot referenda en organen, alles onder controle en steeds meer naar de #EU. Dit soort clubs sloopt ons land. Als straks alles kapot is zitten de Verantwoordelijken op andere posities.
#Volt is de nieuwste EU fanclub.

Ook bij deze #formatie zie ik Ongekozenen, zoals vorige keer met #Kaag en #Ollongren, aan het stuur gezet worden. Het zou niet moeten mogen. Wij hebben niet op die mensen gestemd. Ja, 't mag bij wet. Maar misschien klopt die wet wel niet meer.
Read 25 tweets
Hoe leuk is dit! Deze week mag ik @cordekroon hier twitteren over mijn belevenissen als professional in de zorg 1/n
Ik ben gynaecoloog in @LUMC_Leiden en ben gespecialiseerd in de behandeling van #gynaecologischekanker Dat is kanker aan de eierstok, baarmoeder, baarmoedermond, vagina of vulva. 2/n
De behandeling van #gynaecogischekanker is teamwerk. Het team bestaat uit radiotherapeuten, internist-oncologen, radiologen, pathologen, chirurgen en verpleegkundig specialisten/case-managers. Weet zeker dat ik jullie deze week over mijn team ga vertellen: ze zijn steengoed! 3/n
Read 5 tweets
Ik val weer in het #avondklokdebat: Rutte aan het woord.
Meteen een dubieuze uitspraak.
'In Nederland is veel steun voor de #avondklok'
Ja ja. Volgens @Opiniepanel zeker.🤦‍♂️
Ai.
@geertwilderspvv in vuur en vlam!
Rechtsongelijkheid!
Rutte meteen afleidingsmanoeuvre: Wie zegt dat ik een #avondklok wil?
Snel in de rol van #VaderdesVaderlands🤢
Die #klemtoontjes van Rutte.
Ik kan die man niet meer HOREN.🤦‍♂️
Nu @geertwilderspvv over de sloop van de #zorg
Wat is er toch VEEL waar je #Rutte op aan kunt vallen.
De doelen voor het uitzoeken.
#Wanbeleid op alle fronten.
Read 26 tweets
“Als liefde het enige medicijn is” is het boek wat eigenlijk iedere zorgverlener gelezen zou moeten hebben. Het is o.a te koop bij @Brave_New_Books bravenewbooks.nl/shop/index.php#steunjeboekhandel #koopeenboek
Waarom je het zou moeten lezen lees je in de recensies suzannevanderlaan.nl/recensies/
Lees vooral ook het interview wat voor de #kinderpalliatieve #zorg suzannevanderlaan.nl/recensies-inte…
Read 5 tweets
@cz_nl wat ben ik enorm teleurgesteld door deze brief die jullie aan je klanten sturen. Fysiotherapeuten kiezen niet voor de grap voor #ongecontracteerd! Dat doen ze omdat ze inhoudelijke zorg willen leveren zonder afgetekend te worden op administratieve truucjes 1/n Image
Het is voor praktijken niet mogelijk om te onderhandeken met CZ (anders dan jullie in je brief doen vermoeden) en ondanks de heldere uitkomsten van #ontregeldezorg #schrapsessies waarbij de verplichting PREM (en quota daarop!!) en de #behandelindex als eerste werden verworpen 2/n
Draaien jullie de schroeven verder aan. Het minder vergoeden van ongecontracteerde zorg gaat jullie alleen maar meer gedoe opleveren. In Hengelo wilde overgrote meerderheid praktijken al niet meer contracteren met CZ. Patiënten herkennen maatwerk en inhoudelijke zorg 3/n
Read 6 tweets
De opmerking van Ernst Kuipers dat Nederland gekozen heeft voor een moderner zorgsysteem dan Duitsland vraagt om verduidelijking. M.i. is beter geformuleerd "Nederland heeft gekozen voor een marktgedreven zorgstelsel gebaseerd op efficiency en vergaande uitsplitsing van taken 1/
, vanuit de gedachte dat elke specifieke taak een verdienmodel heeft en dat de onderlinge concurrentie uiteindelijk tot een hogere zorgkwaliteit voor individuele patienten leidt." De vraag is nu: is dit "modern?" @2eKamertweets #zorg #CoronaCrisis
Het is evident dat vanuit deze opvatting over wat (moderne) kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg is, de notie van het samenlevingsbelang/de collectiviteit, nl.: het belang van publieke gezondheidszorg uit beeld verdwenen is. 3/
Read 8 tweets
Een draadje: Ik heb adhd. Dat is in principe op mijn 15e al bij me vastgesteld door een psycholoog. Ik ben toen aan de ritalin gezet (met een placebo proefperiode om te kijken of het aanhaalde) en heb dat toen een tijdje geslikt. Een hel was dat. -> #adhd #zorg #medicatie
Iedere dag weer had ik non stop buikpijn en hele erge hoofdpijn. Nu heb ik sinds mijn 7e ook migraine aanvallen, dus ik ben best wat gewend, maar die hoofdpijn veroorzaakt door ritalin was hels. Ik functioneerde totaal niet lekker meer. -> #adhd #zorg #medicatie #tentin
Met veel strijd ben ik toen gestopt met het slikken van Ritalin. Liever chaos in m'n hoofd, dan pijn in m'n hoofd. Toen ik op mijn 19e bij de huisarts kwam met burnout klachten, bleek dat mijn psycholoog van destijds niet de bevoegdheid had om een adhd diagnose te stellen. ->
Read 24 tweets
Beste mevrouw @carolaschouten al jarenlang worden wij onder het huidig #mestbeleid gedwongen onze #landbouwgrond stelstelmatig te #ondervoeden. En nu moeten we dat ook met onze #dieren gaan doen #voermaatregel. Mogen deze #kalveren na 1 september nog groeien? Een draadje...
Uw #voermaatregel houdt in dat er vanaf 1-9-20 tot en met 31-12-20 geen eiwitrijk #krachtvoer op een #melkveebedrijf aanwezig mag zijn zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-932731.pdf
Er is slechts 1 #uitzonderingsregel. Waarbij u #diergezondheid en #dierwelzijn baseert op de uitkomst van een rekensom
Diverse #partijen hebben uiterst kritische #vragen gesteld @JacoGeurts @BisschopRoelof @markharbers @carladikfaber @LauraBromet @estherouwehand #barrymadlener
Uw antwoorden daarop hebben wij met belangstelling bestudeerd
tweedekamer.nl/kamerstukken/d…
Conclusie: Hier gaat iets goed fout
Read 25 tweets
@DeRedacteur_ Vooruit. En sommige ontwikkelingen zijn goed, zoals medicatie op maat. Technologische ontwikkeling heeft in gezondheidszorg geleid tot medische behandelingen waardoor we langer leven.
Wat dan nu weer een probleem lijkt ivm vergrijzing.
Maar de technologie slaat door.
En wordt
@DeRedacteur_ nu misbruikt voor een politieke en ideologische agenda.
De farmaceutische industrie is zich gaan naast klinische geneeskunde, ook gaan richten op de psyche. Op brainwash en wil kennis in onze hersenen aanbrengen via een chip, klonen, dna manipuleren etc. Het wirdt gebruikt en
@DeRedacteur_ misbruikt om een nieuw Arisch Ras te creëeren. Naast de farmaceutische ontwikkeling zie je ook de psycho educatieve ontwikkeling die gericht is op persoonsvorming en persoonsverandering van het kind en diens ouders. Het gaat om resocialisatie van de samenleving vanuit VN-Unesco
Read 46 tweets
#leraren trap er niet in!
U zult verplicht worden zelf persoonlijksveranderingscursussen te volgen om mbv psycho-technieken en NLP de persoonsverandering bij kinderen tot stand te brengen tbv de VN-Unesco SDG indoctrinatie van een generatie.
Zie draad
threadreaderapp.com/thread/1219292…
60 million Agents of Change!
There are over 60 million Teachers in the World. Each One is a key agent for bringing about the changes in values and lifestyles we (VN-Unesco)need!

VN-Unesco misbruikt #leraren voor Agenda2030.
Read 37 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!