Discover and read the best of Twitter Threads about #ortofotomapas

Most recents (1)

LA REGRESSIÓ DEL DELTA DEL EBRE

Fa ja temps que el #mar guanya la batalla i va conquerint poc a poc part de la zona emergida del #DeltadelEbre.

Ara recapitulo la història d’un testimoni d'aquest procés: el malaguanyat #vèrtexgeodèsic de la platja del #Fangar (va #enfilall👇).
1- El vèrtex del #Fangar es va instal·lar l'abril de 1978 i era un dels més del 11.000 vèrtex de la xarxa estatal del @IGNSpain. Aquests senyals marquen la seva posició #geogràfica exacta i es relacionen amb d’altres properes amb finalitats cartogràfiques.

#VérticeGeodésico
2- Les seves característiques originals (ftp://ftp.geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0522/052296.pdf) deien que el vèrtex “Fangal” (nom oficial) es trobava a 3,55 m sobre el nivell del mar i a uns 400 m de la vora de la #Mediterrània.

#VérticeGeodésico #Geodesia #PNDeltaEbre
Read 22 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!