Discover and read the best of Twitter Threads about #pelkopandemia

Most recents (1)

Yksi #huoliteoria perustajista Työterveyslaitoksen Markku Sainio puhui viime viikon perjantaimeetingissä iatrogeenisestä sairaudesta, eli lääkärin aiheuttamasta hoidosta johtuvasta. Sainion mukaan oireita tutkitaan liikaa, kun halutaan uskoa, että taustalla on sairaus. 1/x
Sainion maailmassa terveet menevät lääkäriin, jossa lääkäri alkaa kysellä oireista ja etsiä sairautta, mikä johtaa potilaan sairastumiseen. Harvemmin kai potilaat menee terveenä lääkäriin. Sainion mukaan olennaista toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksessa on, että 2/x
oireiden kielteisten merkitysten sijaan pitää kertoa hyviä merkityksiä ja antaa toivoa siitä, että tämä ratkeaa. Samasta on tänään puhuttu COVID-osalta, kun pandemiaa torjutaan puhumalla asiasta positiivisesti. 3/x #huoliteoria #pelkopandemia
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!