Yksi #huoliteoria perustajista Työterveyslaitoksen Markku Sainio puhui viime viikon perjantaimeetingissä iatrogeenisestä sairaudesta, eli lääkärin aiheuttamasta hoidosta johtuvasta. Sainion mukaan oireita tutkitaan liikaa, kun halutaan uskoa, että taustalla on sairaus. 1/x
Sainion maailmassa terveet menevät lääkäriin, jossa lääkäri alkaa kysellä oireista ja etsiä sairautta, mikä johtaa potilaan sairastumiseen. Harvemmin kai potilaat menee terveenä lääkäriin. Sainion mukaan olennaista toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksessa on, että 2/x
oireiden kielteisten merkitysten sijaan pitää kertoa hyviä merkityksiä ja antaa toivoa siitä, että tämä ratkeaa. Samasta on tänään puhuttu COVID-osalta, kun pandemiaa torjutaan puhumalla asiasta positiivisesti. 3/x #huoliteoria #pelkopandemia
Sainion mukaan perinteinen psykoterapia ei auta toiminnallisista häiriöistä kärsiviä, vaan tarvitaan haittauskomukseen kohdistettua psykoterapiaa 4/x
Sainion mukaan #LongCOVID käydään nyt mustavalkoista vääntöä, onko se elimellis-biologista vai toiminnallista, ja mitä enemmän tulee tietoa, niin se muistuttaa hyvin paljon toiminnallista häiriötä. 5/x
Sainion mukaan toiminnallisten häiriöiden polille ohjataan ne #LongCovid potilaat, joilla ei ole labravarmistettua COVID-diagnoosia, kun Long-COVID polille pitää olla labravarmistettu COVID. 6/6

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with SisäilmaliikeNYT

SisäilmaliikeNYT Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(