Discover and read the best of Twitter Threads about #pesten

Most recents (1)

Het is vandaag #wereldautismedag. Ruim 2 jaar geleden kreeg ik, op mijn 50e, de diagnose. Voor die tijd had ik ook autisme, maar ik wist het niet. Dat belette mij niet om er in wisselende mate enorm veel last van en mee te hebben. Ik camoufleerde, compenseerde, ploegde voort...
Ik voelde me vaak een vreemde, niet alleen tussen andere mensen maar ook vervreemd van mezelf. Ik stortte regelmatig in, trok mezelf weer uit het moeras, totdat dat echt helemaal op was en ik bij de crisisdienst belandde
Toen besefte ik dat ik echt moest uitzoeken wat er mis was. Omdat het zo echt niet langer ging. Eerst kreeg ik de diagnose ADHD, wat op zich wel klopte maar ik wist dat er méér loos was, het ging (nog) dieper. Toen kwam de diagnose #autisme.
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!