, 25 tweets, 8 min read Read on Twitter
Het is vandaag #wereldautismedag. Ruim 2 jaar geleden kreeg ik, op mijn 50e, de diagnose. Voor die tijd had ik ook autisme, maar ik wist het niet. Dat belette mij niet om er in wisselende mate enorm veel last van en mee te hebben. Ik camoufleerde, compenseerde, ploegde voort...
Ik voelde me vaak een vreemde, niet alleen tussen andere mensen maar ook vervreemd van mezelf. Ik stortte regelmatig in, trok mezelf weer uit het moeras, totdat dat echt helemaal op was en ik bij de crisisdienst belandde
Toen besefte ik dat ik echt moest uitzoeken wat er mis was. Omdat het zo echt niet langer ging. Eerst kreeg ik de diagnose ADHD, wat op zich wel klopte maar ik wist dat er méér loos was, het ging (nog) dieper. Toen kwam de diagnose #autisme.
Het was alsof er een steen in mijn maag viel. Dit was het zwarte gat waar ik altijd zo bang voor was. Waar ik niet op mijzelf of de wereld kon vertrouwen. Mijn diepste angst. En het duurde nog echt een hele tijd voordat ik zelf kon aanvaarden dát het zo was
en het duurde nog iets langer voordat ik het ook tegen (steeds meer) anderen durfde te zeggen. Want het is een beladen term, #autisme. Mensen hebben weinig kennis ervan, of ze bagatelliseren het: "ja, maar dat is een spectrum hè?", suggererend dat ik een "lichte" vorm zou hebben
Mind you, die lichte vorm heeft me echt alles gekost. Mijn leven hield op toen ik 49 was.
Een andere angst was dat mensen mij niet meer serieus zouden nemen. Als mens, als persoon met een mening, als columnist, als wetenschapper. Zodra er iets zou wringen zou men het heel makkelijk op mijn #autisme kunnen gooien.
Plus die fijne discussies over "epidemie" en over "labels" uit gemakzucht, omdat mensen niet meer met hun eigen falen of zelfs maar de geringste tegenslag zouden kunnen omgaan. Juist die wetenschappers dragen bij aan het #stigma
want heb ik last van #autisme of heb ik last van de diagnose? De diagnose heeft mijn leven gered en de juiste hulp en voorzieningen mogelijk gemaakt. Die waren noodzakelijk en levensreddend. Ik zeg het nog maar eens. Tegelijk is er schaamte en stigma
voor een deel heb ik natuurlijk ook last van mijn eigen schaamte en (voor) oordelen, juist omdat ik al zo vroeg werd #gepest en zo ontzettend vaak ben afgewezen door mensen die mij niet begrepen of domweg niet moesten
Ik heb wel geleerd daar een beetje omheen te leven, maar nooit helemaal. En zelfs nu, ruim 2 jaar na de diagnose, vind ik het nog ontzettend moeilijk om met mijn #autisme om te gaan. Om te kunnen voelen wat ik nodig heb. Om te schipperen tussen wat ik kan en wat ik wil
Ik zou dus eerder kunnen zeggen dat ik last het van een (veel) te late diagnose, in dat opzicht. Maar wat betreft het stigma en de eerdere onwetendheid zou het ook een zegen kunnen zijn, a blessing in disguise. Wie weet was het in die tijd mét diagnose nog veel lastiger geweest
En als ik om me heen kijk zie ik nog veel en veel meer mensen, volwassenen, zoals ik. Kwetsbaar en met een bijzondere kijk op de wereld. Ik denk dat er nog een enorme groep mensen met ongediagnosticeerd #autisme rondlopen. Die op hun eigen manier ermee omgaan
Of die af en toe enorm omvallen en niet weten waarom, die geen, of de verkeerde hulp krijgen. Want het niet hebben van een diagnose wil niet zeggen dat je geen forse problemen ondervindt. Ik hoef maar naar mijn oudere familieleden te kijken om dat te zien
Juist de gedachte dat #autisme redelijk zeldzaam is en vooral bij jongens voorkomt, ontneemt de kijk op deze groep (ook volwassen mannen, trouwens). En dat er nu steeds meer autisme gezien en herkend wordt, betekent alleen maar dat een deel van die groep zichtbaar wordt
En denk ook aan #pesten. Niet alle slachtoffers hebben #autisme, maar andersom denk ik dat er weinig autisten zijn die géén last hebben/hadden van #pesten. Ook het onbegrip bij leerkrachten kan maken dat die méépesten. Dat is een taboe, maar het gebeurt nog steeds
Er is een emancipatie gaande, ook bij mensen met #autisme, waardoor onze kijk op autisme en de manier waarop neurotypische (zonder autisme) mensen daarmee omgaan, nu vaker meegenomen wordt. Maar dat is nog lang niet vanzelfsprekend.
Nog steeds wordt gedacht dat mensen met #autisme een beperkte "Theory of Mind' hebben. Dat ze niet begrijpen wat de ander denkt. Maar dat is minstens een tweezijdig probleem, nt'ers (mensen zonder autisme) begrijpen ons ook niet.
Nog steeds wordt #autisme gediagnosticeerd op Theory of Mind, repetitief gedrag en problemen in de sociale omgang. Maar dit zijn uitingsvormen van autisme, ze zijn niet het autisme zelf. Dat zit m in de informatieverwerking in de hersenen én in omgevingsfactoren
De informatieverwerking bij #autisme verloopt anders. Dat leidt makkelijk tot overprikkeling. Het gedrag wat je vervolgens (soms) ziet, is een gevólg. Vaak zie je niks. Als ik mezelf opsluit onder een deken in een donker hoekje, weet niemand dat.
repetitief gedrag? Je kunt bewegingen maken om met overprikkeling om te gaan, of om je beter te kunnen concentreren, maar ik heb dat afgeleerd en probeer het nu weer een beetje "los" te laten
beperkingen in sociale omgang? Klopt, ik begrijp mensen heel vaak niet. Ik begrijp gemene grapjes niet, maar tegelijk zie ik vlijmscherp wie authentiek is, wie zorg of troost nodig heeft. Ik ben niet in staat tot groepsgedrag en ik vind dat ook stom.
Tot slot: mijn autistische wereld is soms echt geweldig, mijn hoofd is heel leuk, juist omdat mijn hersenen altijd omwegen maken. Vermoeiend, maar onderweg kom ik de leukste dingen tegen. En omdat alles in principe even "raar" is, vind ik niet gauw iets raar
als autist ben ik een patroondenker, ik zoek houvast in een verwarrende wereld door te zoeken naar patronen. Ik ben een observeerder, daarom ben ik socioloog geworden. Ik zoek naar verbinding tussen gebeurtenissen, daarom schrijf ik columns. En die komen ook áán bij mensen.
Mensen met #autisme hebben meerwaarde, omdat ze de keiharde en onlogische wereld een spiegel voorhouden. Het is aan de anderen om zich daarvoor open te stellen, niet alleen ten bate van die ene autist, maar ten bate van iedereen
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Mieke van Stigt
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!