Discover and read the best of Twitter Threads about #pity

Most recents (1)

Adriaan de Groot en Bob van Naerssen brachten in 1969: 'Studietoetsen construeren, afnemen, analyseren' uit. Het was zijn tijd vooruit, maar ook in de negatieve zin: dat de auteurs het beter nog eens een jaartje hadden kunnen laten bezinken. Het boek moet nog eens van een
kritische bespreking worden voorzien, ook al is er ondertussen meer dan een halve eeuw verstreken. Het boek is activistisch, ideologisch geladen, benadrukt voordelen van vierkeuzetoetsen (dogmatiek: het moet vier zijn) en verzwijgt tegelijkertijd nadelen daarvan.
Het boek heeft enorme invloed gehad op de wijze waarop er in ons onderwijs, van kleuterschool tot universiteit, wordt getoetst. Kwam ik nog mijn onderwijs door zonder ooit een keuzetoets te hoeven maken, tegenwoordig zijn leerlingen en studenten veel tijd kwijt aan die toetsen.
Read 19 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!