Discover and read the best of Twitter Threads about #powściągliwie

Most recents (1)

Z okazji #piątek mały wątek o funkcjonariuszach publicznych i mediach społecznościowych 🧵
Będzie jazda po bandzie, trochę przytyków i głębsza refleksja - niemniej (!) - trzeba korzystać póki ten portal jest wciąż za darmo‼️ 1/15 Image
Zaczniemy od tego kim ów funkcjonariusz publiczny jest. Jak wskazuje Kodeks karny: Prezydent, poseł, senator, sędzia, prokurator, urzędnik, żołnierz zawodowy… Co łączy te osoby? Przede wszystkim sprawowanie władzy państwowej w stosunku do Obywatela i reprezentowanie RP 2/15 Image
To ludzka twarz Rzeczypospolitej. Kiedy przyjdzie na to pora to ucieleśnieniem RP będzie właśnie on - funkcjonariusz. Z tego tytułu ma on zagwarantowaną specjalną pozycję.
Z jednej strony podlega szczególnej ochronie.
Z drugiej wolno mu mniej niż Kowalskiemu. 3/15 Image
Read 15 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!