Discover and read the best of Twitter Threads about #prataomdet

Most recents (1)

Nu ska jag sätta mig och transkribera intervjuer med unga om nätet. Informanterna är så enormt positiva och jag är ju också Team Nätet. Så jag tvingar mig att ta pauser idag genom detta:

För varje RT eller 🖤 skriver jag nåt om varför internet är så bra. Utan rangordning.
Fina saker med internet: 1) blow-up-tweets. När en vanlig människa med få följare får till nåt som är så bra att det rt:as och 🖤 91,3K gånger. Och de blir så glada. Ännu finare blir det när det visar sig att de är kämpande konstnärer och passar på att bli kända.
2) Betalningar! Hur gjorde vi förr? Det måste ha varit kaos i ekonomin.
Read 49 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!