Discover and read the best of Twitter Threads about #primarkpremie

Most recents (1)

Primark en H&M maken winst. Toch verdienen veel medewerkers slechts het minimumloon. Waarom krijgen zij geen echte loonsverhoging? Speelt wellicht mee dat deze bedrijven geprikkeld worden door het kabinet om de lonen laag te houden? Hier volgt een draadje over de #primarkpremie
Het zit zo. In 2017 is een subsidie ingevoerd voor werkgevers (LIV) om meer werkgelegenheid te scheppen voor mensen met een laag inkomen. Maar deze goedbedoelde regeling lijkt vervelende bijeffecten te hebben. #primarkpremie
Hoe de regeling werkt: Voor mensen die tussen 100% en 125% van het minimumloon verdienen, krijgt een bedrijf subsidie oplopend tot 2000 euro per werknemer met een groter urencontract. Lees meer: rijksoverheid.nl/onderwerpen/we… #primarkpremie
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!