Profile picture
Linda Vermeulen @lindavvermeulen
, 9 tweets, 4 min read Read on Twitter
Primark en H&M maken winst. Toch verdienen veel medewerkers slechts het minimumloon. Waarom krijgen zij geen echte loonsverhoging? Speelt wellicht mee dat deze bedrijven geprikkeld worden door het kabinet om de lonen laag te houden? Hier volgt een draadje over de #primarkpremie
Het zit zo. In 2017 is een subsidie ingevoerd voor werkgevers (LIV) om meer werkgelegenheid te scheppen voor mensen met een laag inkomen. Maar deze goedbedoelde regeling lijkt vervelende bijeffecten te hebben. #primarkpremie
Hoe de regeling werkt: Voor mensen die tussen 100% en 125% van het minimumloon verdienen, krijgt een bedrijf subsidie oplopend tot 2000 euro per werknemer met een groter urencontract. Lees meer: rijksoverheid.nl/onderwerpen/we… #primarkpremie
Aan deze regeling zitten weinig voorwaarden. Met als gevolg dat zelfs de grote winkels die goed winst maken in aanmerking komen voor deze subsidie. Je kunt je afvragen of wij ons belastinggeld hieraan willen besteden. #primarkpremie
Bovendien: iedereen weet dat het tijd is voor een loonsverhoging. Ik vrees dat sommige winkels met de #primarkpremie een extra foute prikkel hebben om de lonen juist laag te houden. We hebben het hier trouwens over beloningen ter hoogte van 1590 euro p mnd fulltime werk. Bruto
Vooral op plekken waar weinig mensen lid zijn van de vakbond, zoals in de handel (waar ik werk), zou het best kunnen dat werkgevers extra hun best doen om de lonen laag te houden, omdat ze anders de subsidie mislopen. #primarkpremie
Stel je werkt bij zo’n bedrijf. Minimumloon. Je ziet dat er winst wordt gemaakt. Maar in plaats van dat je meedeelt in de winst en een goede loonsverhoging krijgt, blijft je loon laag. En dan blijkt óók nog eens dat dit bedrijf hierdoor 2000,- subsidie krijgt. #primarkpremie
Afgelopen week was in het nieuws dat er een cao komt voor 170.000 mensen in de detailhandel. Zonder echte loonsverhoging. Ik vraag me af of de #primarkpremie een van de boosdoeners is.
Het kan toch niet zo zijn dat grote bedrijven én winst maken en ook nog beloond worden met deze subsidie? Terwijl de werknemers op het minimumloon blijven steken. Het lijkt me hoog tijd dat iemand deze regeling nog eens onder de loep neemt. #primarkpremie
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Linda Vermeulen
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!