Discover and read the best of Twitter Threads about #rapor

Most recents (1)

📢 #Rapor

TTB "Türkiye’nin COVID-19 Pandemisinin Gölgesinde Kalan Sağlığı - 2020" başlıklı raporunu açıkladı.

Rapordan öne çıkanlar tweet zincirimizde 👇
1⃣ Ekonomi, siyasal alanın yanı sıra toplumsal refahın da temel ögelerindendir. Türkiye ekonomisi 2013’ten bu yana küçülmektedir. 2013’te 12 bin 480 $ olan kişi başına gayrisafi yurtiçi gelir, 2019’da 9 bin 123 $’a düşmüştür; yani %27 azalmıştır.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
2⃣ Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri arasındaki gelir farkı %550’ye ulaşmıştır. 2019’daki 10 bin 770 bebek ve 13 bin 259 beş yaş altı çocuk ölümünde de 5 kata yaklaşan bir fark olması, sosyoekonomik eşitsizlikleri işaret etmektedir.

👇
ttb.org.tr/haber_goster.p…
Read 19 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!