Discover and read the best of Twitter Threads about #scientists4climate

Most recents (1)

De #scientists4climate wetenschappelijk gefackcheckt: kloppen de beweringen die zij maken in hun open brief? (draadje)?
standaard.be/cnt/dmf2019013…
Het IPCC heeft in een recent rapport zo goed als uitgesloten (kans is <5%) dat de opwarming onder 1,5 °C blijft. Enorme, onrealistische inspanningen zouden geleverd moeten worden.
1. Dit is, op een afrondingsfout na, correct. De gemiddelde globale opwarming tussen 1880 en 2012 bedraagt gemiddeld 0,85 [90% kans dat zich tussen 0,65 tot 1.06 bevindt] °C.

2. Dit is niet in overeenstemming met het IPCC. Die spreekt over meer dan de helft, niet 100%.
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!