Discover and read the best of Twitter Threads about #sedició

Most recents (1)

📌L’estat espanyol, inicialment la monarquia hispànica, acumula una llarga història de negatives al diàleg. Lluny de recórrer a la negociació, cada cop que ha sorgit un conflicte en el si dels seus dominis, s’ha lliurat a la repressió

🎞 VÍDEO-FIL [CAT sub. EN] 👇
Any 1560: la societat neerlandesa reclama la llibertat de culte però Felip II respòn implementant la #Inquisició. La crisi de #Flandes
➡️
Any 1638: Pau Claris reclama al rei Felip IV castigar els crims dels 40.000 “Tercios” però aquest respón amb l’assassinat del seu virrei Santa Coloma i així justificaria la declaració de guerra a Catalunya “por haver dado muerte al virrey”
➡️
Read 15 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!