, 15 tweets, 8 min read
My Authors
Read all threads
📌L’estat espanyol, inicialment la monarquia hispànica, acumula una llarga història de negatives al diàleg. Lluny de recórrer a la negociació, cada cop que ha sorgit un conflicte en el si dels seus dominis, s’ha lliurat a la repressió

🎞 VÍDEO-FIL [CAT sub. EN] 👇
Any 1560: la societat neerlandesa reclama la llibertat de culte però Felip II respòn implementant la #Inquisició. La crisi de #Flandes
➡️
Any 1638: Pau Claris reclama al rei Felip IV castigar els crims dels 40.000 “Tercios” però aquest respón amb l’assassinat del seu virrei Santa Coloma i així justificaria la declaració de guerra a Catalunya “por haver dado muerte al virrey”
➡️
Any 1705: la Generalitat va demanar Felip V aixecar la prohibició de comerciar amb els països de l'aliança austriacista que estava arruïnant l’economia catalana. La resposta de Felip V va ser una guerra institucional amb la Generalitat
➡️
Any 1810: les crides al diàleg de Rio de la Plata per a rebaixar la càrrega tributària van ser tractades amb autoritarisme. Els tributs eren patriòtics i necessaris i el virrei hispanic va ordenar empresonar els líders polítics de la colònia argentina
➡️
Any 1842: la industria tèxtil catalana va entrar en crisi i es van tancar fàbriques i llocs de treball. Industrials i obrers catalans van protestar i demanar a Espartero renegociar amb els creditors anglesos però la resposta va ser bombardejar Barcelona
➡️
Any 1873: el president de la República espanyola promet la proclama de l'Estat Català en un acord general. Però la República espanyola és derrocada per un pronunciament militar, els Borbons tornen al tron i les idees de Prim són enterrades en un calaix
➡️
Any 1868: les demandes de les classes intel·lectuals cubanes per a posar remei a les desigualtats i l'extracció dels recursos de la colònia no van ser mai ateseses per l'estat espanyol. Aquest va desplegar una gran campanya contra l’independentisme cubà
➡️
Any 1868: els productors de 🌾sucre i cafè de Puerto Rico, van demanar canviar la legislació però l’estat espanyol va reforçar les lleis en favor dels especuladors
➡️
Any 1892: José Rizal va ser condemnat i afusellat pels càrrecs de #rebel·lió, #sedició i conspiració després de demanar a l’estat espanyol la concessió d’un estatut d’autonomia que permetés a Filipines autogestionar els seus recursos
➡️
Any 1899: degut a la pèrdua de les darreres colònies, el govern espanyol incrementa la pressió tributària sobre #industrials i #comerciants. Els catalans s’hi van negar i el govern espanyol va posar l’exèrcit i va empresonar i embargar els insubmisos
➡️
Any 1919: l’odi contra el caciquisme espanyol que havia enviat els obrers catalans a morir al nord del #Marroc es va traduir en l’incendi de 80 edificis religiosos a #Barcelona. El govern espanyol lluny de dialogar, decretà l’estat de guerra a Catalunya
➡️
Any 1919: la premsa espanyola promou una campanya contra Catalunya que culmina amb una gran manifestació a Madrid. A les Corts, impedirien debatre la proposta d'Estatut a crits i esbroncades. El resultat, acabarien retirant el projecte d'Estatut
➡️
Any 1931: el govern de la República espanyola demana a Macià retirar la proclama de "República catalana dins la federació de pobles ibèrics" a canvi d'auto-govern però no van complir: l’Estatut va ser rebut amb hostilitat i les Corts el retallarien
➡️
Any 1934: el president #Companys i el seu govern proclamen l’Estat Català dins la República Federal espanyola. El govern espanyol decreta l’estat del guerra a Catalunya, es condemna a #Companys i govern, s’intervé la Generalitat i es tanca el Parlament
➡️
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Fem Història

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!