Discover and read the best of Twitter Threads about #skärmpanik

Most recents (1)

Är ni beredda på låååång tråd? Ok, då kör vi! ⬇️ Jag kallar tråden #skärmpanik för att knyta ihop på Instagram om ni hellre läser där.
Nu hinner jag inte läsa själva forskningsartikeln men om ABC inte har missuppfattat totalt är resultatet inte ens det att skärmar i klassrum sänker betyget. De har visat att (FLASH!) skärmar som inte har med undervisningen att göra distraherar eleverna så att de får lägre betyg.
Nåväl, utan att gå all James Randi på er, ponera att vi faktiskt kan laxa upp en studie som visar att användning av skärmar i undervisningen ger lägre betyg. Då ser jag två grundläggande problem direkt.
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!