Discover and read the best of Twitter Threads about #slut

Most recents (2)

I dag trodsede jeg #MitLivSomIntrovert og prøvede noget nyt.
HELT NYT!
Jeg havde tilmeldt mig et foredrag arrangeret af en lokal Oplysnings Forening i Ringsted. Der var et opslag i lokalavisen om et foredrag med den navnkundige tidligere MF Helge Adam Møller (C) #dkpol #tråd
Uden smålig skelen t evt. forskelle i foredragsholderens politiske ståsted og mit eget ønskede jeg at møde og høre mennesket som i sit 76-årige liv har mødt landets regenter, været blandt DKs første jægersoldater og MF i mere end 2 årtier og som medl. af FT Præsidium #dkpol #tråd
Foredraget var et fint foredrag. Kronologisk bygget op med anekdoter fra ungdommen, soldaterlivet, officersuddannelsen, jægerkorpset, MF-tiden og afsluttet med tiden som medlem af FTs Præsidium.....men det sjoveste, det kommer i de næste tweets #dkpol #tråd
Read 12 tweets
Nogle gange finder man det store i det små. Et sådant fund er i den følgende Tweet-beretning fra et møde jeg havde tidligere på eftermiddagen. Selve essensen i det hændte er hverken indholdsmæssigt unik eller i sin forekomst sjælden. .... 👇🏽#tråd #læsvidere #dkpol
Men henset til tidens #dkpol ånd, hvor der konstant men fejlagtigt henvises til en kronisk mangel på kontakt mellem borgergrupperne, især mellem ‘De ældre & De fremmede’, var dagens lille oplevelse alligevel værd at bruge en Tweet #tråd på. #læsvidere
Jeg har via arbejde, privatliv & via mit social- & samfundsliv dagligt kontakt til helt “almindelige” hvide etniske danskere. Og det gælder folk i alle aldre. Også de ældre. Dem synes jeg, at jeg har et meget godt ‘tag’ i. Især mændene kan jeg ofte vinde med lidt #onkelhumor😂
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!