Profile picture
Kamran Sarwar™️ @kamransarwar
, 17 tweets, 12 min read Read on Twitter
Nogle gange finder man det store i det små. Et sådant fund er i den følgende Tweet-beretning fra et møde jeg havde tidligere på eftermiddagen. Selve essensen i det hændte er hverken indholdsmæssigt unik eller i sin forekomst sjælden. .... 👇🏽#tråd #læsvidere #dkpol
Men henset til tidens #dkpol ånd, hvor der konstant men fejlagtigt henvises til en kronisk mangel på kontakt mellem borgergrupperne, især mellem ‘De ældre & De fremmede’, var dagens lille oplevelse alligevel værd at bruge en Tweet #tråd på. #læsvidere
Jeg har via arbejde, privatliv & via mit social- & samfundsliv dagligt kontakt til helt “almindelige” hvide etniske danskere. Og det gælder folk i alle aldre. Også de ældre. Dem synes jeg, at jeg har et meget godt ‘tag’ i. Især mændene kan jeg ofte vinde med lidt #onkelhumor😂
Nå men tilbage til dagens lille oplevelse og hvorfor den betød noget for mig.

Kl 15 ringer det på døren. #Yndlingskonen laver mad. Jeg er ved at klæde mig på i mit eftermiddagstøj. Og #yngstesønnen åbner døren. Jeg kan høre en fremmed stemme i bryggerset.
#tråd #læsvidere
Søn: Faaar, der er en gammel mand her. Han er kommet ind i huset!!! Kom lige.

Nå nå, tænkte jeg og fik lige kommet i sweateren inden jeg gik mod bryggerset. Kunne det være et pakkebud? Har jeg bestilt noget? #tråd #læsvidere
Kommer hen til sønnen og ser den “gamle” mand. Skød ham til 85+. Lettere foroverbøjet, støttende sig med sin ene hånd på håndvasken og den anden på stokken.
#tråd #læsvidere
Jeg: Goddag. Hvad kan jeg hjælpe med?
Han: Gudskelov I åbnede & tak fordi jeg måtte komme ind. Der er koldt derude & jeg har gået længe rundt. Jeg er faret vild. Kunne I måske fortælle mig hvor XXmestervej er?
Jeg: Ja det kan jeg da sagtens. Du er faktisk tæt på
#tråd #læsvidere
Han: Jeg gik bare ind til det første/det bedste hus og håbede nogen var hjemme for hjælp.

Vejen var faktisk den næste vej fra os. Men jeg ville jeg følge ham helt derhen. Han havde gået længe nu og jeg ville ikke risikere at han i kulden igen fór vild.
#tråd #læsvidere
Manden kunne ikke være i sin krop af bare benovelse over den ubetydelige gestus, at jeg tog mine sko på, tog ham i hånden og begav mig med ham ud på den korte gåtur til hans destination. #tråd #læsvidere
På denne korte tur havde jeg ikke en indskrænket stereotyp opfattelse af manden som en fremmedforskrækket og snævertsynet #DF-pensionist og jeg fornemmede at han nærede samme storsind ift mig og de fremmede dufte fra #yndlingskonens aktiviteter i køkkenet 🤗 #tråd #læsvidere
Indtil denne “sammenføring” var vi i øjeblikket op til, fremmede for hinanden. Men straks derefter opstod der en umiddelbar forbindelse. På denne korte tur gik han storsmilende igang med at fortælle:
#tråd #læsvidere
Han: Ih jeg kan slet ikke finde rundt her. Jeg bor i næste landsby XXslev. Jeg kom her meget i min ungdom. I 1956 var jeg staldkarl hos gårmand Poulsen. Ham kender du nok ik. Nu er der jo bygget alle disse huse. Hvornår kom I her til?
Jeg: Vi købte huset i 2012
#tråd #læsvidere
Han: Jeg går til noget fællesmadlavning. Og ham der står for det, han er fa’eme god. Han kan sgu noget i køkkenet. Se, jeg er jo alene, så vi er en gruppe der mødes og laver mad sammen. Men jeg kan sgu ikke finde hans vej
Jeg: Vi er her nu😊
#tråd #læsvidere
Som jeg skrev indledningsvist, så er det i sig selv en “banal” hændelse. En vildfaren spørger om vej og han hjælpes lidt. Easy Peasy.
#tråd #læsvidere
Min pointe r bare, at denne slags interaktioner sker hver dag. Utallige gange & på trods af de vrangforestillinger der r om relationerne borgerne imellem & de mange forsøg der er på at drive en kile imellem befolkningsgrupper(Rig/fattig Sort/hvid ung/gammel osv)
#tråd #læsvidere
Hver dag opstår der situationer hvor vi er der for hinanden. Stort som småt.
Peter kører min dreng til fodbold.
Min søster kører Freja hjem fra børnehave.
Jeg vejleder Hans-Peter på vejen.
Og Jens hjælper min mor i ældrecenteret
Osv osv osv
#tråd #læsvidere
Til sidst:
Det obligatoriske selfie-billede 🤗🤗🤗
Med stor hilsen fra @kamransarwar og Hans-Peter på 85+
#dkpol #slut #tråd #HjælpHindandenMedEtSmil #Sammenhængskraft #MitDanmark 🇩🇰
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Kamran Sarwar™️
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!